اصطلاحات والیبال با ترجمه انگلیسی

مجموعه کاملی از اصطلاحات تخصصی تکنیک ها و خطاهای والیبال

اصطلاحات والیبال با ترجمه انگلیسی : این نوع ورزش یک ورزش پرطرفدار بین مردم دنیا به شمار می آید. ورزش (والیبال) پر از تکنیک های جالب و اصطلاحات ریز و درشت. حتی در این بازی پر تکنیک و مهیج معمولا گزارشگران بر این باورند که اصطلاحات ورزشی والیبال به خصوص تکنیک های مشهور سختی زیادی برای توضیح دادن دارند.

ما هم با تماشای بازی میتوانیم به تدریج با خود بازیکن ها به خصوص حرکت آن ها به منظور گزارشگران پی ببریم. اما می توان گفت تمام بازی ها را نمی توان در خود تلویزیون پخش یا مشاهده کرد، بلکه در مواقع لزوم آنها را باید در اینترنت بلکه با زبان اصلی خود آن کشور بازی رو تماشا کرد و آنجاست که با کلی سوال و جواب در مورد اصطلاحات و هیجان بازی ورزش والیبال رو به رو می شویم.

بیشتر بخوانید : فرش ایرانی و ترجمه اصطلاحات و لغت تخصصی صنعت فرش

حتی در خود دیکشنری کلمه ای که معادل و هم وزن ورزش حرفه ای والیبال باشد وجود ندارد. ما در این مورد سعی میکنیم شما را با خطاها، و واژگونی های والیبال به خصوص قانون آن را به شما توضیح دهیم.

توپ والیبال

اصطلاحات والیبال با ترجمه انگلیسی حرف های A,B,D,E

(A) A حمله بازیکنان پشت خط زن از نزدیک خط طولی سمت چپ زمین(A,B,C,D).

Ace (امتیاز سرویس (ایکس) ( سرویسی که مستقیما تبدیل به امتیاز شود و معمولا زمانی است که توپ بدون دریافت از طریق تیم مقابل به زمین اصابت کند.

Antenna (آنتن)

میله عمودی متصل به لبه بیرونی تور که ۳۲ اینج (۸۰ سانتی متر) بالا تر از لبه ی تور قرار میگیرد و محدوده ی عبور تور را از فراز تور مشخص می کند.

Attack (هجوم (آبشار))

حرکت تهاجمی ضربه زدن به توپ تلاش یکی از دو تیم برای پایان دادن به یک دور بازی با زدن توپ به زمین حریف.

Attack Attempt (تلاش هجومی)

تلاش یک بازیکن برای پایان دادن به یک دور بازی با زدن توپ به زمین حریف.

Attack Block (سر کردن حمله)

تلاش تحاجمی تیم دریافت کننده برای سد کردن توپ آبشار زده شده قبل از عبور آن از روی تور.

Attacker (مهاجم)

که به عناوین (آبشار زدن) و (اسپک زدن) هم شناخته می شود‌. بازیکنی است که با قصد پایان دادن به یک دور بازی،بازی به نفع تیم خود به صورت تهاجمی به توپ ضربه میزند.

Audible (مکالمه های قابل شنیدن)

مکالمه ای که در میانه ی یک رالی بین بازیکنان انجام می شود.

Auxiliary setter ( پاسُور کمکی )

بازیکنی که در زمان ناتوان شدن پاسور از پاس دادن به عنوان پاسور دوم تعیین می شود معمولا بازیکن واقع در سمت راست خط جلو این وظیفه را برعهده دارد.

(B) B حمله بازیکن پشت خط زن مستقر بین کناره ی سمت چپخط طولی و میانه ی زمین(A,B,C,D)

Back one (پاس پشت یک)

پاسی که با ارتفاع پایین و سریع که مهاجمی که دقیقا پشت پاسور وجود دارد به آن ضربه می زند.

Back row (بازیکن پشت خط زن)

سه بازیکن که موقعیت آنها در زمین بازینزدیک به خط انتهای زمین است.

Back row Attack (حمله بازیکن پشت خط زن)

  هنگامی که بازیکن پشت خط زن از پشت خط یک سوم جهش وی کند و به توپ ابشار میزند‌.

Back set (پاس پشت )

پاسی که در پشت پاسورها رها می شود. پاسی که در آن پشت پاسور به سمت روی مهاجم است.

Back sline (پاس بریده ی پشت)

پاس بریده سریعی که به پشت پاسور ها انداخته می شوند.

Baseline (خط انتهای زمین)

محدوده انتهایی زمین والیبال.

Beach Dig (توپ گیری ساحلی)

 دریافت توپ در حالتدست باز(به معادل واژه ی Deep Dish) رجوع شود.

Block (دفاع روی تور)

بازی تدافعی توسط یک یا چند نفر از بازی کنان خط جلو که با هدف قطع کردن آبشار انجام می شود.ترکیبی از یک ،دو یا سه بازیکن که در مقابل آبشار زن حریف به هوا برمی خیزند و توپ آبشار زده شده رابا دستان خود برمی گردانند.

Blok Assist (دفاع روی تور منجر به تور)

تلاش موفقیت آمیز دو یا چند بازیکن منطقه جلو برای قطع کردن توپ در نزدیکی تور که منجر به خاتمه ی یک رالی شود.هر شخصی که در این تلاش دفاع روی طور حضور دارند و رالی را خاتمه می دهد یک عنوان دفاع منجر به دریافت امتیاز می شود.

Block Solo (دفاع روی تور یک نفره)

تلاش موفقیعت آمیز هر یک از بازیکنان منطقه ی جلو در قطع کردن توپ در نزدیکی تور که منجر به خاتمه یک رالی می شود.

Block ing Error (خطای دفاع روی تور)

هرگونه نقض قانون در هنگام دفاع روی تور که شامل لمس تور،عبور از خط میانه زمین،دفاع کردن روی پاس پاسور و……باشند.

Break (بِریک)

تغییر ناگهانی جهت حرکت مهاجم.

Break point (بِریک پوینت)

نقطه ای که در آن مهاجم مسیر حرکت خود را حرکت می دهند.

Bump (ساعد زن)

اصطلاح توصیفی برای پاس دادن با ساعد.

Bump Pass (پاس با ساعد)   

  استفاده از ساعدهایی به هم پیوسته برای پاس دادن یا پاس منجر به حمله در حالت دست پایین.

C C)) حمله بازیکن پشت خط زن مستقر بین میانه زمین و کناره های سمت راست خط طولی (A,B,C,D).

اندازه زمین والیبال

Center Line (خط مرکز زمین)

  مرزی که در زیر تور امتداد می یابد و زمین بازی را به دو نیمه ی مساوی تقسیم می کند.

Chester (چستر)

اصابت ضربه آبشار به قفسه حریف(نوع ۶ پک).

Closing the Block (بستن دیوار دفاعی)

مسعولیت دفاع های کمکی در زاویه دادن به بدنشان نسبت به مدافع اولی.

Combination (دفاع ترکیبی)

نفوذ دو مدافع به یک نقطه ی تدافعی بر روی تور.

Commit Block (دفاع متحدانه)

نوعی آرایش دفاعی که در آن یک بازیکن معمولا بازیکن میانی همزمان با مهاجم سرعتی پرش می کند.

Counter rotate (چرخش عکس)

دفاع بازیکن عقب زمین که در آن مدافع کناری(آف بلاکر)به سمت مدافع روی تور حرکت می کند و بازیکن میانی منطقه ی عقب به سمت گوشه ی مخالف میزبان پیش می رود.

Court Dimensions (ابعاد زمین بازی) 

به طول ۹۵ فوت از خط انتهایی یک سمت به خط انتهایی سمت دیگر و عرض ۲۹ فوت و ۱۶ اینچ (۱۸ متر در ۹ متر).

Cover the hitter (پوشش دادن مهاجر)

آماده شدن برای دریافت توپ های برگشتی از مدافعان سمت مقابل.

Cross (کراس)

ترکیبی که در آن مسیر یک مهاجم از مسیر مهاجم دیگر عبور می کند.

Cross court shot (آبشار به سمت مخالف میدان) 

آبشاری که زاویه حرکت آن از یک لبه ی تور تیم مهاجم به خط کناری قسمت مخالف زمین تیم مدافع است.

Cross_court Attack (حمله به سمت مخالف میدان)

حمله ای که جهت آن نقطه ی قُطری مقابل در زمین حریف باشد.

Cross_court serve (سرویس به سمت مخالف میدان) 

سرویسی که در نزدیکیه خط کناری سمت راست در امتداد تور می پیماید.

D D)) حمله نفرات عقب زمین در نزدیکی سمت راست خط کناری(A,B,C,D).

Decoy (فریب)

حرکتی تهاجمی که هدف آن مخفی کردن اسپک است که پاس را از پاسور دریافت خواهد کرد.

Deep (در عمق زمین)  دور از تور و به سمت خط انتهای زمین.

Deep Set (پاسی به عمق زمین) پاسی که در فاصله دوری از تور به آن ضربه زده می شود تا مدافعان حریف سر در گم شوند.

Dig (توپ گیری)

رد کردن توپ آبشار زده شده با به سرعت ضربه شده اصطلاحی دوری از تور به آن ضربه زده می شود تا مدافعان حریف سر در گم شوند.

Dink (جای خالی)

ضربه ای آرام با یک دست به توپ به سمت زمین حریف که با استفاده از نوک انگشتان نواخته می شود.

Double Block (دفاع دو نفر)

دو بازیکنی که با همراهی یک دیگر توپ رو بر روی تور دفاع می کنند.

Double Hit (خطای دو ضرب)

خطای دو ضرب ضربان متوالی به توپ توسط یک بازیکن (غیر قانونی).

Double_Quick (پاس سرعتی دوبل) 

ست بازی که شامل دوپاس سرعتی است. دوآبشار زن معمولی در وسط زمین خود را به پاسور می رسانند.

Doubles (دوبل) 

بازی توسط دو بازیکن در یک سمت زمین.

Down Ball (توپ) (Down)

اشاره به مدافعانی را دارد که نه پرش می کنند و نه دستشان را بالا تور بلند می کنند. انتخاب مدافعان این است که دفاعی انجام ندهید، زیرا توپ در فاصله ای بسیار زیادی از تور پاس داده شده است یا مهاجم آبشار زن کنترل دستی روی توپ ندارد(نه می توان آبشار محکمی زد و نه می شود در جای خالی بیندازد). همه ی پنج بازیکن سعی می کنند منطقه ی عقب زمین را پوشش دهند و توپ رو در یافت کنند. (مشابه با حالت دریافت سرویس پنج پاسور).اگر بازیکنان جلوی زمین زمان کافی برای عقب کشیدن نداشته باشند بازیکن منطقه عقب زمین عمل پوشش را انجام خواهد داد.

Dump (جای خالی پاسور)

معمولا توسط پاسور انجام می شود و پاسور توپ را در قسمت دوم زمین حریف رها می کند.

Extension Roll (اکستنشن رول)

حرکت به کف زمین بازی با هدف توپ گیری.

امیدواریم که توانسته باشیم کلیه اصطلاحات والیبال با ترجمه انگلیسی را برای شما بیان کنیم.

افرادی که قصد یادگیری ورز والیبال را دارند حتما اصطلاحات والیبال با ترجمه انگلیسی بیاموزند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.