اشتباهات در ترجمه کلمات در زبان انگلیسی

ترجمه، دارای فنون زیادی است. مترجم باید در هنگام ترجمه یک متن، علاوه برآشنایی با محتوای آن، بتواند کلماتی رابه عنوان معنی انتخاب کند که با زبان مقصد همخوانی داشته باشد.

ممکن است اشتباهات در ترجمه کلمات در زبان انگلیسی به کلی در محتوای مقاله تغییر ایجاد کند و باعث انتقال اشتباه مفاهیم متن شود.

از این رو، در این مقاله به بررسی چند مثال می پردازیم که از انواع اشتباهات در ترجمه کلمات در زبان انگلیسی است.

مثلا حرف اضافه، معمولا معنی یک کلمه و واژه را تغییر می دهد. این که حرف اضافه در ابتدا و یا انتهای یک کلمه باشد (پیشوند و پسوندها هم به همن شکل هستند،)، بسیار مهم است.

اشتباهات در ترجمه کلمات

“wait on” معمولا برای پذیرایی از مهمان T استفاده میشود. و نباید معنی آن را برای حالت های دیگر مانند “wait on “استفاده کرد. توجه به معنایی که حرف اضافه میسازد، بسیار مهم است.

مثالهای دیگر

از دیگر مثالها که اشتباهات در زترجه کلمات در زبان انگلیسی،را آشکار می کند، اشتباه در استفاده و معنای جمع یک کلمه، با خود آن کلمه، یعنی حالت مفرد آن است. “media” جمع کلمه “medium” است.

اما متاسفانه هم در متن یک مقاله و هم در ترجمه آن، شاهد این گونه از اشتباهات در ترجمه کلمات در زبان انگلیسی هستیم.

“strata” هم به معنای لایه هایی از مواد است. اما “stratum” لایه ای از مواد ترجمه می شود. گاهی وقتها کلمه و واژه مد نظر، دارای معنی واضحی است. اما شباهت ان به دیگر واژگان، باعث اشتباهات در زترجمه کلمات در زبان انگلیسی میشود. مثلا “pseudo” جعلی ترجمه میشود و ” quasi” به معنای شبیه است.

نباید برای “pseudo” از کلمه شبه استفاده کرد. در خیلی از مواقع، هم در متن یک مقاله و هم در ترجمه آن، اشتباهاتی را شاهدیم که جنبه دستوری دارند. مثلا بعد از ” awhile ” و ” a while ” نباید حرف اضافه “for ” بیاید. چرا که هم از نظر دستوری وهم از نظر ترجمه، باعث بروز اشتباهات در ترجمه کلمات در زبان انگلیسی میشود.

توصیه ای برای ترجمه متن

توصیه میشود برای ترجمه یک متن، علاوه بر دانش کافی در زمینه ترجمه کلمات، قواعد دستوری و ویرایش هم فرا بگیرید.

برخی مواقع مترجمین در ترجمه کلمات و واژگان اشتباه می کنند. مثلا وازه “illegal” به معنای غیر قانونی است و در متون تخصصی حقوق و جامعه شناسی کاربرد زیادی دارد.

اما برخی از مترجمین این کلمه را با “illicit” اشتباه میگیرند این کلمه معنای “غیر عرفی دارد”، نه “غیر قانونی”. ممکن است فعلی “غیر قانونی” نباشد، اما “غیر عرفی” باشد. مثلا فردی به جای پا، روی دست راه برود. این کار غیر قانونی نیست اما عجیب و غیر عرفی است.

ازی این رو، این دو کلمه نباید با هم اشتباه گرفته شوند. مثالهای بسیار زیادی می توان زد که کلمات از ظاهر و محتوا، خیلی به هم شبیه هستند، اما از نظر معنا و موارد کاربرد، خیلی با هم متفاوتند.

لذا باید مترجمین و نویسندگان این نکات را مورد توجه قرار دهند تا علاوه بر یک ترجمه قابل قبول، اعتبار خود را بالا ببریند.

فهرست نکات مهم این مقاله

  • آشنایی با محتوا
  • اشتباه در استفاده و معنای جمع یک کلمه
  • قواعد دستوری و ویرایش
  • دو کلمه نباید با هم اشتباه گرفته شوند

2 thoughts on “اشتباهات در ترجمه کلمات در زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید