استراتژیهای آموزش زبان

: بهترین روش انجام کار

در یک نگاه :

بهترین روشهای آموزشی بر اساس تحقیقات پایه ریزی شده اند.

آموزگاران خبره از روشهای ساختاری بر پایه تحقیق استفاده می کنند.

روشهای تحقیقاتی با نتایج موفقیت آمیز دانش آموزان مرتبط هستند.

استراتژیهای آموزش زبان

استراتژیهای آموزش زبان

معلمهای خوب می دانند که بهترین روشهای آموزشی بر پایه تحقیقات می باشند. بخش عمده این تحقیقات به این امر اختصاص دارد که دانش آموزان چطور به آنچه که

می خواهند بیاموزند دسترسی پیدا کنند و چطور معلمها بهترین اطلاعات را به دانش آموزان بدهند. در اینجا بخشی از استراتژیهای آموزشی زبان ذکر شده که در میان همه دانش آموزان  شامل آنهایی می شود که به موضوعات آموزشی پرداخته و تمرکز داشته باشند.

درس را با مرور درس قبل آغاز کنید.

بهترین معلمها مطمئن می شوند که دانش آموزان واقعا مهارتهایی را درک کرده اند که برای درس موردنظر نیاز می باشد. به همین دلیل است که درس جدید بر اساس درس جلسه قبل پایه ریزی می شود.

مطالعات نشان داده است وقتی آموزگاران هر روز 8 دقیقه برای تکلیف و اشتباهات معمول

و مهارتهای کاربردی که دانش آموزان برای حفظ کردن نیاز دارند وقت صرف می کنند

دانش آموزان نمره های بالاتری کسب می کنند.

اطلاعات جدید در مراحل کوچک نمایش داده می شود.

بخشی در مغز ما وجود دارد که در آن اطلاعات پردازش می شود بنابراین، وقتی از ما خواسته می شود که مطالب زیادی را به یکباره یاد بگیریم گیج می شویم.استراتژی که “تکه تکه کردن” نامیده می شود در این زمینه به ما کمک می کند. تکه تکه کردن یعنی آموزش زبان  در مراحل کوچک انجام می شود در حالی که بررسیِ درک و شناخت به مسیری طولانی نیاز دارد.

سوالهای بسیاری بپرسید و درباره جوابها صحبت کنید. آموزگاران خبره سوالهای بسیاری می پرسند. آنها از دانش آموزان خود می خواهند توضیح دهند چطور پاسخهای خود را بدست آورده اند. در مطالعه اخیر، از یک گروه از آموزگاران خواسته شد با سوالات و مباحثه به آموزش یک موضوع جدید بپردازند. دانش آموزان آنها نسبت به دانش آموزانی که معلمهای آنها از این روش برای آموزش استفاده نکرده بودند با نمره های بالاتری قبول شدند.

استراتژیهای آموزش زبان 2

مدلها را فراهم کنید.

معلمهای خوب مثالهایی از سوالاتی را ارائه می دهند که تقریبا پاسخ داده شده است.

از دانش آموزان بخواهید آنچه را که آموخته اند توضیح دهند. از دانش آموز بخواهید در حالی که مسئله را حل می کند یا انشاء می نویسد با صدای بلند افکارش را بیان کند تا کمک کند معلم بخشهایی را تعیین نماید که نیاز به کمک بیشتر دارند. تحقیق نشان

می دهد این نوع از تفکر به صدای بلند بسیار بهتر از زمانی است که معلم از دانش آموزان فقط سوال می پرسد :

” کسی سوال ندارد؟ “

وقتی آموزش مسئله ای دشوار است چارچوب خاصی فراهم کنید. چارچوبها اهداف آموزشی محسوب می شوند. تحقیق به ما می گوید اهداف شبیه کارتهای یادآوری و الگوهایی است که می تواند به کودکان کمک کند وقتی اطلاعات جدید یاد می گیرند شفاف تر فکر کنند.

وقتی سوژه آموزشی دشوار باشد، آموزگاران انتظار دارند دانش آموزان اشتباه داشته باشند. بنابراین، آنها نشان می دهند اکثر اوقات مثالهای زیادی از انواع اشتباهات مشابه وجود دارد.

استراتژیهای آموزش زبان

استراتژیهای آموزش زبان

بررسی

دانش آموزانی را می شناسیم که به تمرین بیشتر نیاز دارند تا ایده های جدید را در حافظه طولانی مدت خود ساخته و بررسی کنند. برای دانش آموزان آسان تر است مسائل جدید را زمانی حل کنند که زمینه علمی قدرتمندی داشته باشند. کودکان اغلب موضوعی را که روی آن تمرین نکرده باشند فراموش خواهند کرد. استراتژیهای آموزشی برای همه دانش آموزان مفید است.

روشهای آموزشی برای دانش آموزان انگلیسی زبان

دانش آموزان انگلیسی زبان (ELLs) گروه بزرگ و رو به رشدی در کشور ما هستند و آموزش فیزیکی موقعیت بی همتایی است که به ویژگیهای آن کمک کرده و از دانش آموزان  با شرایط مشابه با دانش آموزانی که اولین زبان خود را آموخته اند حمایت

می کند. (Clancy, M. & Hruska, B., 2005)  

این ویژگیها عبارتند از :(استراتژیهای آموزش زبان)

درگیر شدن فیزیکی با زبان

استفاده متعدد از ابزار برای نمایش اطلاعات

فرصت  برای شرح دادن فهم زبان از طریق نمایش فیزیکی

محیطی با کمترین استرس برای عملکرد زبانی

موفقیت می تواند مستقل از عملکرد زبانی باشد.

حجم بزرگی از تبادلات با دانش آموزان دیگر

خطر داستان مجزا

این یک ویدئوی جالب است که توضیح می دهد ما چطور می توانیم از طریق مفاهیمی که انتخاب کرده ایم  پیامهای پنهانی برای  دانش آموزان خود بفرستیم.

خودمان تصمیم می گیریم که چه کسی و چه چیزی از چه مثالها و چه زبانی استفاده کند و غیره.

تقسیم بندی کلاسی

این یک ویدئوی کلاسیک از طریق PBS است که شرح می دهد  اثرات آگاه شدن به چه صورت است.

در حالی که زمان زیادی از تاریخ این ویدئو گذشته با این وجود هنوز مرجع بزرگی

برای دانش آموزان و آموزگاران محسوب می شود.

شما می توانید کلیپهای اصلی را در ضمیمه های مرجع مشاهده کنید.

عبارات و تعاریف :

زبان آکادمیک:  دانشجویان زبان نیاز دارند به شکل موثر با موضوع ارتباط برقرار کنند.

دانش آموز زبان انگلیسی (ELL) :

دانشجویی که در مرحله یادگیری زبان انگلیسی قرار دارد و زبان اولش زبان انگلیسی نیست.

کارشناس انگلیسی محدود (LEP) :

دوره ای  دیگر برای دانشجوی یادگیرنده زبان انگلیسی

توسعه زبان انگلیسی (ELD) : کلاسها برای همکاری با یادگیرنده های زبان انگلیسی طراحی شده اند.

دستورالعمل آکادمیک طراحی شده خاص در انگلیسی (SDAIE) :

روشهای آموزش برای مفهوم آکادمیک آموزشی برای یاد گیرنده های زبان انگلیسی

رشد فرا شناختی:

این زمینه را برای دانش آموزان فراهم می کند که با مهارتها و دایره لغت درباره آموخته های خود صحبت کنند.

مثالها : خود-ارزیابی، توجه به تکنیکهای مطالعه و تکالیف دایره لغت .

ارتباط:  ایجاد رابطه میان دانشجویان مقدم بر دانش و موضوعات

مثالها :  سهیم شدن در تفکرات، سریع نوشتن و نمودارهای شراکت.

ساخت طرح:

به دانش آموزان کمک می کند به رابطه میان مفاهیم متفاوت توجه داشته باشند.

مثالها :

مقایسه و تضاد،  آموزش  و تدریس زبان و پروژه ها

زمینه سازی :

آشنایی با مفاهیم ناشناخته از طریق تجربه مستقیم . مثالها:  موارد شرح داده شده، رسانه، تکرار و فرصتهای مکانی

نمایش متن :

دعوت دانش آموزان برای توسعه مفاهیم متن و به کار بردن آنها در روشی جدید.

مثالها: دانش آموز ترسیمات، ویدئوها و بازیها را ایجاد می کند.

طراحی: آهسته و شفاف صحبت کردن، طراحی زبانی که شما می خواهید دانش آموزان استفاده کنند و تدارک نمونه های کار دانش آموزان.

بررسی تاریخچه نشان می دهد حمایت  ELL دانشجویان از زبان مادری آنها کمک

می کند تا زبان انگلیسی را بهتر درک کرده و بیاموزند. این مسئله تراکم مغزی بیشتر را در بخشهایی که مربوط به زبان، حافظه و توجه هستند توسعه می دهد.

(Moughamian et al, 2009; Protheroe, N., 2011).

استراتژیهای آموزش زبان

استراتژیهای آموزش زبان

روشهای عمومی

 • دانشجویان ELL خود و تخصص آنها را در زبان انگلیسی بشناسید. این امر می تواند از طریق معلم دوزبانه/ ESOL، مشاور راهنمایی، مددکار اجتماعی یا مدیریت حاصل شود. شما می توانید به شکل غیر رسمی ELLs را با تماشای دانشجویانی تعیین کنید که منتظرند اولین حرکت خود را انجام داده و آنچه را که دیگران انجام می دهند تکرار کنند. لازم است توجه داشته باشید که تخصص آنها در گوش دادن، خواندن، حرف زدن و نوشتن برای هر دانشجو بسیار متفاوت خواهد بود.
 • از همه دانشجویان انتظارات زیادی داشته باشید.
 • زمینه علمی دانشجویان خود را بدانید و آن را ارزیابی کنید. از دانشجویان دو زبانه برای کمک و به عنوان دستیار استفاده کنید.
 • به دانش آموزان بیاموزید اسم ها را به شکل صحیح تلفظ کنند تا به گسترش رابطه دوستانه کمک شود. اگر نسبت به این موضوع اطمینان ندارید در این باره درخواست کنید. ( اگر نیاز باشد به طور خصوصی درخواست کنید)
 • از تکنولوژی مثل وب سایتها، بلاگها و ویدئوها استفاده کنید.
 • به طور گسترده از تست کردن در زبان انگلیسی اجتناب کنید، شاید دانش آموزان نتوانند آموخته های خود را به زبان دوم به خوبی شرح دهند.
 • از فرمتهای یادداشت برداری ساختار بندی شده مثل سازمان دهنده های گرافیکی استفاده کنید.
 • از روال منظم کلاس استفاده کرده و در صورت امکان از موسیقی استفاده کنید.

استراتژیهای ساختاری (استراتژیهای آموزش زبان)

 • سرعت کلامی خود را آهسته تر کرده و از جملات کوتاه تراستفاده کنید، شدت کلمات، مترادفها، مثالها، حرکات و توضیحات را ارائه دهید.
 • از عبارات و گفته هایی که فقط در آمریکا مرسوم هستند اجتناب کنید.
 • تا حد امکان از رسانه های بسیاری برای انتقال اطلاعات استفاده کنید: به شکل شفاهی، نوشتاری، ویدئوها، شرح معلم، شرح دانشجو و غیره.
 • وقتی سوال می پرسید از بیان افکار استفاده کنید و فراموش نکنید وقتی سوال می پرسید برای بررسی سوال و پاسخ دادن به آن به دانش آموز وقت کافی بدهید.
 • از جزوه های دوزبانه استفاده کنید.
 • از استعاره ها و تصویر برای اشارات استفاده کنید.