استراتژیست

میلاد عابدی

میلاد عابدی

مصطفی عابدی

مصطفی عابدی

⭕️
خطاهای ذهنی رایج و تکنیک های کاربردی برای استراتژیست ها-11

فرض کنید که یک میلیون میمون در بازار سهام خرید و فروش می کنند. آنها دیوانه وار،ترجمه مقاله و البته به صورت تصادفی سهم های مختلف را خرید و فروش می کنند. چه اتفاقی می افتد؟ پس از یک هفته حدود نیمی از میمون ها سود کسب کرده و نیمی ضرر کرده اند. آنها که سود کرده اند می توانند بمانند و آنها که ضرر کرده اند به خانه فرستاده می شوند. در هفته دوم، نیمی از میمون ها همچنان مثبت خواهند بود و نیمی دیگر ضرر خواهند کرد و به خانه فرستاده می شوند و به همین ترتیب داستان ادامه می یابد. پس از 10 هفته، حدود 1000 میمون که همیشه پولشان را به خوبی سرمایه گذاری کرده اند، در بازار خواهند ماند. پس از 20 هفته تنها یک میمون باقی می ماند:ترجمه تخصصی این یکی همیشه و بدون خطا، سهم های درست را انتخاب کرده و اکنون یک میلیاردر است.

آیا پس انداز حاصل دسترنج خود را در اختیار این میمون برای سرمایه گذاری قرار می دهید؟ البته که نه! نباید تصمیم را بر اساس خروجی و نتیجه آن ارزیابی نمود. بلکه مهم، فرآیند مورد استفاده برای تصمیم گیری است. اگر کارمند شما فرآیند درستی طی کرده اما تصمیم او خروجی مطلوبی نداشته، او را تشویق کنید، اما اگر فرآیند مناسبی برای اتخاذ تصمیم خود انتخاب نکرده و به لطف اقبال بلندش نتیجه مطلوبی کسب کرده است، او را تشویق نکنید!

?به این سوء گیری می گویند سوگیری نتیجه (Outcome Bias). در صورتی که می دانیم بسیاری از نتایج حاصل شانس و تصادف هستند. در بلندمدت، آنچه مهم است روش های معطوف به نتایج هستند و نه نتایج شانسی.ترجمه مقاله شانس همیشه در خانه آدم را نمی زند.

?تکنیک های کاربردی درمان و مقابله:سایت ترجمه
☑️موقع بررسی گزینه ها، در دو محور بررسی کنید؛ محور نتایج، محور فرآیند. روشی را انتخاب کنید که هم نتیجه مناسبی دارد و هم فرآیند منطقی.
☑️نگذارید فروشندگان یک ایده/روش/محصول/سیستم، ذهن شما را به نتایج (که ممکن است حاصل هزاران متغیر پیش بینی نشده و شانسی باشند) منحرف کنند.

لطفا مسوولین رسیدگی کنند!
این جمله را زیاد از رسانه ها و مردم شنیده ایم. اصولا در فرهنگ ما ایرانیان همیشه انتظار داریم که مسوولین کاری کنند . اما اگر کمی واقع بینانه نگاه کنیم؛
درخواهیم یافت مسایل آنقدر زیاد است که دولت نمی تواند به همه امور به صورتی سامان مند، موثر و بدور از فساد رسیدگی کند و همچنین هزینه رسیدگی دولتی آنقدر زیاد است که گاهی باید عطایش را به لقایش بخشید.
به همین جهت، باید در برخی امور گفت که لطفا مسوولین رسیدگی نکنند!!
حتی در کشورهای پیشرفته با قوی ترین سیستم های رفاهی-حمایتی باز هم سازمان های مردم نهاد و خیریه ها فعالند و موثر.

نقش یک فروشنده مطمئن را بازی کنید.

هرگز به مشتری نگویید كه نیازمند فروش محصول خود هستید و اگر نتوانید آنرا تا زمان معینی بفروشید با مشكل مواجه می‌شوید. با این كار مشتری را در نقطه قدرت قرار داده و او را برای گرفتن امتیازات بیشتر تشویق می‌كنید. ترجمه مقاله هرگز به دنبال جلب ترحم نباشید بلكه ضمن احترام به مشتریان، با اطمینان و از موضع قدرت مذاكره كنید.

به پیشنهادات خریدار به خوبی واکنش نشان دهید.

در مذاكره فروش باید نسبت به رفتار و گفتار خریدار خود واكنش مناسب نشان دهید.سایت ترجمه به عنوان مثال چنانچه مشتری بیش از حد انتظار شما تخفیف خواست نشان دهید كه از قیمت پیشنهادی او كاملاً شگفت زده شده‌اید. با این كار به مشتری می‌فهمانید شرایطی غیرمعقول و یا دور از انتظار پیشنهاد داده و باید در پیشنهاد خود تجدید نظر كند.

جهان خودش به ما رویا می بخشد .
زیرا برای تحقق آن به ما نیاز دارد .

هر فردی که رویایی در سر دارد برای آن برگزیده شده است .

⭕️ به درستی که هدف از اين تاكتيك پايين آوردن انتظارات شما و در نهايت تقسيمموارد اختلاف،ترجمه مقاله به نحوي كه بيشترين منافع نصـيب آنهـا شـود اسـت.
اعـلام يـك خواسـتهافراطي ممكن است منجر به قطع مذاكرات شود

اين نوع تاكتيك چانه زني براي اين طراحي ميشود كه موقعيت را به نحوي سازماندهي كند كـهفقط يك طرف بتواند امتياز بگيرد.
امتناع از مذاكره. تاكتيك آنان رابشناسيد. شايد بخواهند ورود به مـذاكرات را بـه عنـوانيك امتياز تلقي كنند و ترجمه مقاله يا براي مذاكرات پيش شرط بگذارند. در اين خصوص بـا آنـان بـطور مستقيم يا توسط يك شخص ثالث صحبت كنيد. راههاي متنوعي از قبيل نامه نگـاري ورجوع به افكار عمومي را امتحان كنيد. به آنان پيشنهاد مذاكره اصولي را بدهيد.جنگ رواني
اين تاكتيك ها براي اين طراحي ميشوند كه شما را دچار ناراحتي كنند تا به صـورت ناخودآگـاهبخواهيد مذاكرات را هرچه زودتر به پايان رسانيد.
– موقعيتهاي اضطراب آور. مكان جلسه و شرايط حاكم برآن ميتواند شما را دچار اضطرابكند. بايد در اين خصوص حساس باشيد وشرايط تحميلي را كه امكان بسـيار زيـادي داردآگاهانه باشد، صريحاً رد كنيد.
– حملات شخصي. ممكن است به شخصيت شما بي احترامي كنند يا ترجمه مقاله به نكـات شخصـي شـمااشاره هاي نامربوط داشته باشند يا به سخنان شما توجه نكنند. در اين حالات نيز موضوع رابه صراحت به آنها متذكر شويد و آن را خنثي كنيد.
– بازي تكراري آدم خوب/آدم بد. ممكن است افراد طرف مقابل دو نوع رفتار خشـن و آرامرا به نمايش بگذارند تا از شما امتياز بگيرند. در اين حالت مسأله را به يك شكل با هر دونوع برخورد مطرح كنيد ومنافع خود را يكسان دنبال كنيد.

استراتژیست

استراتژیست

هشت اصل برای یک مرگ مغزی آرام! ⭕️

☑️ هرگز خود را در موقعیتی قرار ندهید که فرصت فکر کردن پیدا کنید! هر وقت احساس کردید ممکن است فکر کنید به تلویزیون پناه ببرید. وقتی شما فکر می¬کنید دریچه های جدیدی به سوی شما باز می شود و این برای مغز مرگی شما بسیار مضر است.

☑️ مطمئن شو ذره ای حساسیت به جامعه و جهان اطراف خود ندارید. اصلاً چرا! واقعاً چرا مهم است که من و شما وقتمان را تلف کنیم که در دیگر شهرها، استان ها و کشورها چه می گذرد. چرا باید سرنوشت دیگران برای ما مهم باشد. ما مرکز زمین و زمان هستیم و دیگران هیچ اهمیتی ندارند. بنابراین هر وقت که احساس کردید که دارید به جامعه و جهان حساس می شوید سریعاً خود را به یک روانپزشک/مغزپزشک معرفی کنید.

☑️ هیچ کتابی نخوان. البته مجلات سرگرمی و فکاهی مجاز است! کتاب خواندن باعث تحریک اندیشه شما می شود. کتاب خواندن سه اثر دارد، داده های جدید، سوالات جدید و دیدگاه های متنوع که هر سه برای شما مضر است.

☑️ آرزوهای خوب را بگذار برای خوش¬بین ها و زودباورها و خیال باف ها. اصولاً اهداف چالشی برای خود تعریف نکنید. بپذیرید که وضعیت موجود همیشه بهترین وضع ممکن است. بپذیرید!!! اصلاً شما باید چرا آرامش و آسایش فعلی خود را به هم بزنید تا به یک هدف جدید برسید.

☑️ هرگز به جز فیلم¬های سرگرم کننده که نیازی به تعمق ندارد فیلم دیگری نبین. اصولاً ما دو گونه فیلم داریم. فیلم هایی که وقتی تمام می شوند، تمام می شوند و فیلم هایی که وقتی تمام می شوند تازه شروع می شوند! در فیلم¬های نوع دوم، با تیتراژ پایانی تازه شروع می¬شوند و ما شروع می کنیم به “فکریدن”. به شدت از فیلم های نوع دوم پرهیز کنید.

☑️ شک به خود راه ندهید. همیشه رگ گردنتان را آماده باد کردن کنید برای کسانی که در مورد بدیهیات و عقاید شما سوال می‌کنند نگه دارید. هر حرفی که از دهانتان درآمد حقیقت مطلق فرض کنید و از آن دفاع کنید. با هر فکر و نظری که مدل ذهنی شما را به هم بریزد در حد مرگ بجنگید.

☑️ هیچ وقت تصمیم نگیرید! بپذیرید که همیشه دیگرانی هستند که فکر کنند و تصمیم بگیرند. شما خودتان را خسته نکنید! بذارید این مغز آکبند بماند! دیگران (پدر و مادر، معلم، رفقا، مشاور و…) برای همین آفریده شده اند که به جای شما تصمیم بگیرند.

☑️ هیچ گاه به آسمان نگاه نکن! وقتی به آسمان که نگاه می کنی، یاد این می افتی که چیزهایی غیر از خوراک و پوشاک و بازی و … وجود دارد. یادت می آید که نیازهایی داری که در این زندگی زمینی ارضاء نمی شود. این یکی از همه اون هفتای قبلی خیلی مهم تره! می خوای کتاب بخونی، بخون! فیلم های فلسفی و اجتماعی نگاه کنی؟ بکن! تصمیم بگیری؟ بگیر! هدف می ذاری؟ بذار! به جهان حساس شی؟ بشو! اما به آسمان نگاه نکن! همه انسان های زنده همین اشتباه رو کردند که به آسمان نگاه کردند.
سرتو بنداز پایین زندگی تو بکن! و تمام دغدغه های آسمانی ات را به فراموشی بسپار!

نیچه –فیلسوف معروف- پیشنهاد کرده است: اگر می‌خواهید خدمات ترجمه زندگی راستین خودتان را آغاز کنید، خود را در یک آزمایش خیالی و ذهنی قرار دهید که در آن، مثلاً، فرشته مرگ در برابر تو حاضر می‌شود و می‌گوید فقط و فقط این فرصت را داری که نوشته روی سنگ قبرت را بنویسی و به محض اینکه آن را نوشتی، قبض روح می‌شوی؛ هر چه می‌خواهی بنویس ولی به این صورت:
در قسمت اول جملات خود، آرمان‌هایتان را و در قسمت دوم واقعیت زندگی‌تان را بنویسید،
☑️مثلاً بنویسید در اینجا کسی آرمیده است که می‌خواست با همه مهربان باشد ترجمه تخصصی (یعنی آرمانش این بود) اما دست به قتل زد (یعنی واقعیت زندگی‌اش این شد)؛
☑️یا مثلاً می‌خواست عالم بزرگی بشود اما تحصیلات مقدماتی را هم طی نکرد؛ می‌خواست متواضع باشد اما بیشترین تکبرها را از خود نشان داد و مانند این.

بعد نیچه می‌گفت که روی ترجمه مقاله قسمت دوم جملات خود- یعنی روی قسمتی از جملات که واقعیت زندگی است- خط بکشید و از این لحظه به بعد طبق قسمت اول جملاتتان- یعنی طبق آرمان‌هایتان- زندگی را آغاز کنید.

این‌گونه بود که نیچه می‌گفت «هر که سنگ روی قبر خود را بنویسد، زندگی واقعی را آغاز کرده است.» یعنی کاری به این نداشته باشیم که تاکنون و در سالیان گذشته واقعیت‌های زندگی با آرمان‌های زندگی ما فاصله داشته است، باید همه را کنار بگذاریم و بگوییم از این لحظه به دنیا آمده‌ایم و با آرمان‌هایمان زندگی کنیم. باید به یاد مرگ باشیم تا بتوانیم چنین کاری بکنیم.

وی می گفت؛ «مرگ پایان زندگی است، ولی مرگ‌اندیشی آغاز آن.»

?نکته راهبردی: در مدیریت استراتژيک اصلی داریم به نام آغاز از پایان! این اصل می گوید که برای آنکه امروز بدانی که چه قدمی برداری باید بدانی که فردا کجا می خواهی باشی. پس، از فردا شروع کن!

اين تاكتيك ها براي اين طراحي ميشوند كه شما را دچار ناراحتي كنند تا به صـورت ناخودآگـاهبخواهيد مذاكرات را هرچه زودتر به پايان رسانيد.
– موقعيتهاي اضطراب آور. مكان جلسه و شرايط حاكم برآن ميتواند شما را دچار اضطرابكند. بايد در اين خصوص حساس باشيد وشرايط تحميلي را كه امكان بسـيار زيـادي داردآگاهانه باشد، صريحاً رد كنيد.
– حملات شخصي. ممكن است به شخصيت شما بي احترامي كنند ترجمه مقاله يا به نكـات شخصـي شـمااشاره هاي نامربوط داشته باشند سفارش ترجمه يا به سخنان شما توجه نكنند. در اين حالات نيز موضوع رابه صراحت به آنها متذكر شويد و آن را خنثي كنيد.
– بازي تكراري آدم خوب/آدم بد. ممكن است افراد طرف مقابل دو نوع رفتار خشـن و آرامرا به نمايش بگذارند تا از شما امتياز بگيرند. در اين حالت مسأله را به يك شكل با هر دونوع برخورد مطرح كنيد ترجمه کتاب ومنافع خود را يكسان دنبال كنيد.

روانشناسی روسی، بولما زایگارنیک که به رستورانی اتریشی رفته بود با پدیده جالبی رو به رو شد. او متوجه شد که پیشخدمت ها به طرز خارق العاده ای تمامی سفارشات مشتریان را حفظ می کنند و بدون نوشتن سفارش ها تا زمانی که غذای مشتریان آماده شود، سفارشات از ذهن آن ها خارج نمی شود. اما نکته ی جالب برای زایگارنیک این بود که با فاصله ی کوتاهی از تحویل غذا، همه چیز از ذهن آن ها پاک می شود.

زایگارنیک در آزمایشگاه روانشناسی خود از گروهی از افراد خواست تا به مجموعه ای از سوالات پاسخ دهند. در حین انجام تکلیف از برخی از آن ها خواسته شد تا تکلیف را نیمه کاره رها کنند و سایرین تا انتها به انجام تکالیف پرداختند. سپس از همه در مورد سوالات پرسیده شد. افرادی که تکالیف را نیمه کاره رها کرده بودند به احتمال بیشتری سوالات را به خاطر می آوردند.

او این پدیده را اثر زایگارنیک نامید. هنگامی که ما تکلیفی را شروع کرده اما به پایان نرسانده ایم، دچار تنش درونی و اشتغال ذهنی می شویم و این موضوع سبب می شود تا جزئیات بیشتری از تکلیف در حافظه ما جای بگیرد. هنگامی که تکلیف را به پایان می رسانیم این اشتغال ذهنی از بین می رود.

کنت مک گرا به دنبال این بود که میزان درگیری ذهنی افراد با تکالیف ناتمام را بسنجد. در آزمایش او، گروهی از افراد می بایست پازلی را حل می کردند، اما پیش از آن که بتوانند پازل را به اتمام برسانند مک گرا اعلام کرد که زمان آن ها به اتمام رسیده و دیگر نباید کار خود را ادامه دهند. او سپس اتاق آزمایش را ترک کرد و بدون این که شرکت کنندگان بدانند آن ها را زیر نظر گرفت. حدود 90 درصد از شرکت کنندگان پس از خروج او به تکمیل پازل ادامه دادند!
همه ی ما بارها و بارها اثر زایگارنیک را تجربه کرده ایم. پس از یک امتحان، سوالاتی را که پاسخ نداده و یا به اشتباه پاسخ می دهیم را بهتر به یاد می آوریم. فیلم های سریالی نمونه ی دیگری از به کارگیری این اثر هستند. همچنین هر قسمت از یک سریال با نیمه کاره رها شدن موضوعی جدید به پایان می رسدترجمه مقاله تا بیننده تمایل بیشتری برای ادامه سریال پیدا کرده و بار دیگر به دنبال به اتمام رساندن آن باشد. شاید اثر زایگارنیک حتی بتواند توضیح دهد که چرا وقتی فردی ما را طرد می کند نسبت به او جذب می شویم و چیزهایی را که به دست نمی آوریم دوست می داریم!

نکته راهبردی:

☑️ما نبايد براي ذهن از عمد و مرتبا ابهام آفريني كنيم ترجمه ارزان تا ذهن انرژي ما را خرج آنها كند. چون ما به ذهن و انرژي آن نيازهاي ضروري بيشتري داريم و بايد صرفه جويي كنيم.

☑️مثل ویندوز عمل نکنید! از زمانی که ویندوز آمده ترجمه دانشجویی ما یادگرفته ایم که مثل ویندوز، پنچره/پرونده/کارهای مخلتفی را همزمان باز کنیم. اما یادمان باشد تعداد پرونده ها از یک تعداد که بیشتر شد کارآیی پایین می آید. سعی کنید کارهای ناتمام را اولویت بندی کنید وروی کاغذ بنویسید و تک تک به آنها بپردازید تا پرونده شان بسته شده و ازذهن خارج شوند.

استراتژیست-استراتژیست-استراتژیست-استراتژیست-استراتژیست-استراتژیست-استراتژیست-استراتژیست-استراتژیست-استراتژیست

حدود 12 ماه پیش بود که #سونی به کمپانی تقریباً شکست خورده #توشیبا پیشنهاد خرید کارخانه هایِ تولیدی سنسورهایِ این شرکت را داد و نهایتاً در روز 4 دسامبر 2015 میلادی، بر طبق توافق طرفین با قراردادی به ارزش 19 میلیارد ین ژاپن ( یا 158 میلیون دلار آمریکا ) واحد تولیدات نیمه هادی شرکت توشیبا واقع در جنوب ژاپن به تصاحب سونی درآمد.

از ابتدایِ مطرح شدن این پیشنهاد از سویِ کازو هیرای، مدیرعامل سونی، چند تن از مدیران ارشد بخش هایِ مختلف سونی با هیرای به مخالفت برخواستند، اما این هیرای بودترجمه مقالات که با تمام وجود در مقابل تمام حرف ها ایستاد و اذعان کرد که خرید بخش تولیدات سنسور دوربین توشیبا برایِ سونی دارایِ سود بسیار زیادی در آینده خواهد بود و از لحاظ استراتژیک به موقعیت سونی بسیار کمک خواهد کرد.

از دید هیرای باید بر رویِ بخش هایی سرمایه گذاری کرد که در حال حاضر بیشترین میزان سوددهی را دارند؛ چون به این طریق ضررهایِ سایر بخش ها یا سودهایِ بسیار جزئی آنها نیز پوشش داده خواهند شد.سایت ترجمه سونی از جریان هک شدن سرورهایش متحمل ضربات بسیار سنگینی شده بود و ضرردهی سایر بخش ها نیز سونی را تا حد زیادی به سقوط نزدیک کرد، اما با مدیریت مناسب کازو هیرای سونی دوباره بر رویِ پاهایِ خود ایستاد.

وقتی هیرای در سال 2012 سُکان کشتی طوفان زده سونی را به دست گرفت به همگان قول داد که سونی را از وضع موجود نجات خواهد داد. در آن زمان سونی تازه تجارت موبایل خود را از اریکسون جُدا کرده بود ترجمه مقاله و راهِ بسیار سختی بین کمپانی قدرتمند اَپل و شرکت هایِ چینی را باید میپیمود. از طرفی بخش محصولات تصویری سونی نیز با ضررهایِ جدی مواجه بود و در حال بلعیدن تمام سرمایه هایِ شرکت بود.ترجمه تخصصی

در همان زمان کمپانی هایِ نام آشنایِ #هیتاچی و #پاناسونیک راهِ خود را مشخص کردند و با فروش میزان بسیار زیادی از سهام خود، خود را از نابودی نجات دادند، اما سونی با تغییر مدیریت و تحمل کردن ضرری 450 میلیارد ینی سال مالی 2011 میلادی را پشت سر گذاشت و به لطف مدیریت کازو هیرای، از سراشیبی سقوط نجات پیدا کرد.

هیرای تصمیمات بسیار مناسبی در بدو شروع مدیریت خود گرفت، که نتایج مثبت آن تازه در حال روشن شدن است. این مدیر لایق با جُداسازی بخش کامپیوترهایِ سونی با نام وایو و همچنین اخراج کردن 17.000 کارمند از شرکت هایِ تابعه که از سال 2012 شروع شد، توانست تا پایان سال مالی 2015 میلادی وضعیت رو به سقوط سونی را به حالت سکون تغییر دهد و حالا وقت آن رسیده است تا با برنامه هایِ جدید قدرت برتر سونی را احیا کند.

هیرای چندی پیش برای معرفی و نمایش جدیدترین عنوان از سری فیلم هایِ جیمز باند تحت عنوان « Spectre » که با همکاری بخش سرگرمی هایِ سونی ساخته شده است به بریتانیا سفر کرده بود و در خلال اکران این فیلم با شاهزاده ویلیام و بسیاری از بزرگان انگلستان در سالن رویال آلبرت دیداری داشت و پس از 5 روز به بمبئی سفر کرد و برای مراسم گرامیداشت بیستمین سالگرد شبکه سونی در هند حضور یافت و به این ترتیب توانست با هنرمندان بالیوود نیز دیداری داشته باشد.

به نظر میرسد این دیدارها از لحاظ استراتژیک برای سونی بسیار اهمیت داشته باشد، چون هند و انگلستان دو بازار بسیار مهم برای سونی هستند. هیرای در خلال این سفرها نیز اشاره کرد که یکی از بخش هایِ بسیار مهم و البته سودآور برای سونی، بخش سرگرمی هایِ این شرکت است و سونی سعی دارد برنامه هایِ ویژه ای برای بخش سرگرمی هایِ خود در نظر بگیرد و پیش بینی میشود بخش سرگرمی ها، فیلم و موسیقی سونی بتوانند نقش بسیار مهمی تا پایان سال مالی 2017 میلادی برای این شرکت اصیل ژاپنی ایفا کنند.

هیرای همچنین سعی دارد با کاهش قیمت نهایی محصولات به مصرف کننده فشار کمتری وارد شود، اما در این بین بحث سوددهی و بازگشت سرمایه نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بر طبق پیش بینی هایِ کارشناسان، با برنامه هایی که سونی تا پایان سال مالی 2017 در نظر گرفته است این شرکت به میزان 10 درصد سود خالص عملیاتی کسب خواهد کرد، که این میزان رقمی معادل 500 میلیارد ین میباشد.

در مجموع، هیرای سعی دارد بر رویِ بخش هایِ پر بازدهی مثل سنسورهایِ دوربین و سرگرمی هایِ سونی سرمایه گذاری بیشتری کند و به عقیده او سونی با وارد شدن به حیطه اینترنت اَشیاء و تمرکز بر رویِ محصولات رده بالا در بخش موبایل قدرت سابق خود را به دست خواهد آورد.

و باز هم متوقف نشد
ایمی (Amy Purdy) سال بعد؛
کتابی پیرامون زندگی اش چاپ کرد که بسیار پرفروش شد!
ازدواج کرد!
و خط تولید پوشاک خودش رو افتتاح کرد!
در همین سال بود ترجمه مقاله که همراه اپرا وینفری، از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین چهره های دنیا به تور دور آمریکا رفت برای ایراد سخنرانی های پیرامون زندگی اش و ایجاد انگیزه در مخاطبانش.

خداوند فرموده است: من از روح خودم در شما دمیدم.
درون تک تک ما روح خداوند جاری است
خداوند بی نهایت است و انسان نیز به واسطه روح خداوند می تواند بینهایت باشد.
این ما هستیم که می توانیم تصمیم بگیریم ذهن و رویای محدودی داشته باشیم
یا بی نهایت باشیم از جنس خدا.

فراموش نکنیم ایمان داشتن به خود در ادامه ایمان داشتن به خداست.
کسی که به خدا ایمان دارد هیچ چیزی نمی تواند او را محدود کند. وی می تواند ورای محدودیت ها پرواز کند.

او می گوید:
“اگر امروز از من بپرسید که آیا میخواهم شرایطم ترجمه مقاله را تغییر بدهم، میگویم نه!
چرا که پاهایم مرا ناتوان نکردند، بلکه توانا کردند، آنها مرا وادار کردند که روی رویاهایم تکیه کنم و به تمام ممکن ها، باور پیدا کنم. و اینجا بود که فهمیدم رویاهای ما وسیله ای هستند برای شکستن مرزها و محدودیت ها، چرا که ما در ذهنمان میتوانیم هر کاری را انجام دهیم، هر انسانی که میخواهیم باشیم.ترجمه تخصصی باور رویاهامان و رویارویی با ترس هامان، به ما اجازه می دهند که به دور از هر محدودیتی زندگی کنیم.
بزرگترین ناتوانی ما اینجاست [درون مغز ما]، اینجاست که ما خود را محدود میکنیم.

کینگ کمپ ژیلت، فروشنده ای دوره گرد و مردی خیالباف بود. او به تمام شهرها سفر می کرد تا اجناسش را بفروشد در حالی که رویای خلق جامعه آرمانی را در سر می پروراندکه عاری از فقر، جرم و جنایت و جنگ باشد.ترجمه مقاله همچنین آرزوی ابداع وسیله یا راهی را داشت تا او را به شهرت و ثروت برساند اما برای هیچ یک از اختراعاتش، نتوانست پولی به دست آورد.

در اين مرحله يك «بهترين شق توافق حاصـل از مـذاكره» در دسـت اسـت و مـيتوانـد معيـارمناسبي براي محك زدن هر توافقي باشد. مطلوبيت افشاي اين بهترين شق براي طرف مقابل بسـتگي
به توان ارزيابي شما از طرز تفكر اوست. اگر راهكار شما برايتان بسيار جالب و راضي كننده است آنرا افشا كنيد ولي در غير اينصورت نگذاريد كه آنها بدانند كه شما ناچار از توافقيد!
در سومين و آخرين مرحله بايد راهكارهايي را كه طرف مقابل طراحـي كـرده اسـت بررسـي وملاحظه كنيد. در اين شرايط است كه ميتوانيد انتظارات غيرواقعـي آنـان را پـايين بكشـيد و يـا در صورت نياز به فكر راههاي مقابله برآیید
چیزی که زندگی ژیلت را عوض کرد، سر بطری نوشابه بود. ژیلت، فروشنده ویلیام پینتر، مخترع سر بطری بود. پینتر به ژیلت گفت که کلید موفقیتش تولید محصولی بوده است که مشتریان پس از یکبار مصرف، آن را دور می انداختند و جدیدش را می خریدند. ژیلت سالها وقت صرف کرد تا فهرستی از کالاهای یکبار مصرف را تهیه کند.
یکروز صبح در سال 1895، تیغ ریش تراشی اش را برداشت تا صورتش را اصلاح کند. در آن دوران، تیغ ها لبه فولادی کلفتی داشتند که آن ها را باید مرتب به چرم می کشیدند تا تیز بمانند. تیغ ژیلت آنقدر کند شده بود که به چرم کشیدنش نیز فایده ای نداشت، باید آن را پیش چاقو تیز کن می برد تا تیزش کند.
این جا بود که فکر بکری به ذهنش رسید. ژیلت نخستین سالی سفارش ترجمه که محصولش را به بازار عرضه کرد، 51 تیغ و کمتر از دویست لبه تیغ فروخت. سال بعد، نودهزار تیغ و 15 میلیون لبه تیغ فروخت. ژیلت تا آخر عمرش، بیش از بیست میلیون تیغ در سال فروخت.
چرا لبه تیغی به نازکی کاغذ و آنقدر ارزان نسازیم تا بتوان پس از یکبار مصرف آن را دور انداخت؟ هشت سال طول کشید تا ژیلت به این فکر جامه عمل بپوشاند اما تیغ ژیلتی که در سال 1903 به بازار آمد برای همیشه ریش تراشی را عوض کرد. همچنین راه را برای فرهنگ یکبار مصرف امروزی باز کرد که در نوع خود تحولی بود…

این جمله ای بود که ژیلت پس از آنکه فکر تیغ یکبار مصرف به ذهنش رسید، در نامه ای به همسرش نوشت:

«آن را یافتم. ثروتمند شدیم.

شاید باید «فردا» را اینگونه معنی کنیم که …

بیش از حد مهم دانستن «فردا» اشتباه بزرگی است،ترجمه تخصصی تا زمانی که جوان و پرشور بودیم و با این واژه زیاد آشنایی نداشتیم ،خوب کار میکردیم. تمامی احساساتمان ، تلاشمان و هرچه داشتیم را همین امروز خرج میکردیم. انگار امیدوارتر بودیم.

از وقتی «فردا » را در ذهن برجسته کردیم، همه چیز را گذاشتیم برای فردا.
از داشته های امروز بهره نبردیم و گذاشتیم برای روز مبادا…
شاید باید اینگونه «فردا» را معنی کنیم….
«فردا»روزیست که داشته های امروزت را نداری.ترجمه مقاله

پس امروز را در کنار همکارانمان هر لحظه یاد کنیم و پر شور و پر تلاش به پیش برویم.
?فردا هر چه باشد در سایه موفقیت امروز نهفته است.

شما نیازمند وکیل مدافع شیطان هستید‼️

می خواهید یک تصمیم سرنوشت ساز برای زندگی شخصی/سازمان/کشور خود بگیرید. شما نیازمند وکیل مدافع شیطان هستید!

تصمیمات بزرگ و استراتژیک با ابهام و سردرگمي مواجه اند. پژوهش ها نشان مي‌دهد كه مشخصة فرآيند تصميم‌گيري استراتژيك ابهام ناشی از نو بودن، پيچيدگي و بی مرزی و ساختارنایافتگی است.
روش هایی وجود دارد که با استفاده مطلوب از تضاد و تعارض، تصمیمات را چکش کاری می کنند. یکی از این روش ها، روش وکیل مدافع شیطان است. این روش بر اصل اساسی مخالفت هوشيارانه یا مخالفت عامدانه استوار است.

☑️دستوالعمل مخالفت هوشيارانه (يا وکيل مدافع شيطان)

در اين رويكرد گروه اول، راه حل/گزینه برتر خود را تدوين و پیشنهاد مي‌كند وسایت ترجمه گروه دوم آن گزینه/ راه حل پيشنهادی را عميقاً و به شكل رسمي مورد انتقاد قرار داده و تلاش مي‌كنند تا نشان دهد كه چرا اين پيشنهادات نبايد مورد قبول واقع شوند ولي خود هيچ گونه پيشنهادي ارائه نمي‌كند. در اصل گروه دوم نقش مخالف آگاه را ايفا كند. آن‌ها بايد فرضيات و پيشنهادهای گروه اول را حتي در صورت قبول مورد انتقاد قرار دهند.
پس از آن گروه اول يكبار ديگر نشست خواهد داشت و پيشنهادهای خود را در جهت توجه به انتقادات واقعي و صحيح گروه دوم مورد تجديد نظر قرار دهد. پس از آن گزینه/راه حل جدید تجديد نظر شده عرضه خواهد شد.
این فرآیند آنقدر تکرار خواهد شد که هر دو گروه بتوانند پيشنهادات، فرضيات، حقايق و داده‌ها را قبول كنند. توافق زماني به دست خواهد آمد كه يا گروه دوم ديگر نتواند انتقاد جديدي مطرح سازد ياترجمه مقاله گروه اول انتقادات مطرح شده از سوي گروه دوم را بپذيرد.
می توان گروه سوم (تصمیم گیران نهایی) را نیز در این مدل داشت که کفایت مذاکرات را اعلام کنند و تصمیم نهایی را اخذ کنند.

?نکته جالب تاریخی:

این روش از نظام کلیسایی الهام گرفته شده است. زمانی که می خواستند افرادی را به برخی مناصب کلیدی بگمارند، گروهی عامدانه تمام نقاط سیاه و خاکستری زندگی کاندیدای مورد نظر را استخراج می کردند و در یک جلسه حضوری در برابر تصمیم گیران نهایی، این مسایل را مطرح می کردند و کاندیدا باید از خود دفاع می کرد.

?نکته راهبردی:
تصمیمات مهم و سرنوشت ساز خود را نه تنها به معرض نقد و نظر بگذارید بلکه سازوکاری فراهم کنید که بهترین و تیزهوش ترین و منتقدترین افراد خانواده/همکار/نخبگان جامعه، آن را به نقد واقعی بکشند. تصمیماتی که به راحتی پذیرفته می شوند به راحتی نیز کنار گذاشته می شوند.

واکنش مغز انسان به قیمت‌ها

شاید یکی از مهم‌ترین اجزای آمیخته بازاریابی در هر کسب‌وکاری، سیاست قیمت‌گذاری در آن است.

امروزه این حوزه دانش بازاریابی، همانند بسیاری از حوزه‌های دیگر مدیریتی، مورد موشکافی تفصیلی قرار گرفته و با تلفیق در سایر رشته‌ها و علوم مرتبط زمینه‌ گسترده‌ای یافته است.

متن زیر به عنوان نتیجه یک پژوهش انجام شده در دانشگاه استنفورد،ترجمه تخصصی نتایج جالب توجهی را در مورد اینکه نشان دادن قیمت به مشتری قبل و یا بعد از دیدن خود محصول چه تاثیری بر رفتار خرید او خواهد داشت تشریح کرده است.

مطالعه آن را به همه همراهان کانال توصیه می‌کنم.استراتژیست

زمان مانند يك رودخانه است.
هرگز نمى توانى به يك آب دو بار دست بزنى.
زيرا آن جريان آبى كه از مقابل تو گذشت، ديگر باز نمي گردد.
فرصت ها نیز در گذرند. ترجمه مقاله
فرصت ها را باید شکار کرد و به منفعت تبدیل کرد.
حال اگر فرصتی از دست رفت، چشم به آن ندوزیم!
چرا که همان زمان که به آن فرصت می نگریم، فرصتی دیگر می آید و می رود.

از اینکه مدتی بی هدف باشید نترسید

این روزها جمله ای منسوب به آنتونی رابینز، سخنران معروف انگیزشی جهان در شبکه های اجتماعی رد و بدل می شود ترجمه مقاله با این مضمون: کسانی را می شناسیم که سر در گمند، هر روز به راهی می روند،کاری را شروع می کنند بعد به کار دیگری می چسبند . آنها مشکل ساده ای دارند؛آن مشکل این است: نمی دانند چه می خواهند . شما هم اگر ندانید هدفتان چیست، طبیعی است که نتوانید به آن برسید.

اگر این مطلب بدین معنا گرفته شود که تجربه کردن، رها کردن، و شروع کردن تجربه های جدید را بد بدانیم و مساوی سرگردانی. این جمله 100% اشتباه است.

درست است که هدف داشتن خوب است،ترجمه تخصصی  ولی اگر من خودم و محیطم را نشناسم، و بخواهم عجولانه هدف گذاری کنم این نیز کاملا اشتباه است. به ما آموخته اند که قبل از انتخاب و هدف گیری، تحلیل و تفکر کنیم. ولی این جمله همیشه درست نیست. شما گاهی چاره ای ندارید که ابتدا تجربه کنید و سپس بر اساس اطلاعاتی که بدست می آورید، تحلیل و انتخاب کنید (به این می گویند کنش اطلاعاتی).استراتژیست

?تجمیع و تحلیل نهایی:
پیش از انتخاب هدف باید تحلیل کرد. ولی اگر تفکر و تحلیل به جایی نمی رسد باید دست به اقدامات (کنش های کوچک و آزمایش های کنترل شده) زد، تا از طریق تجربه ورزی به دیدگاهی جدید برسیم و بتوانیم هدف گذاری کنیم. پس تجربه ورزی، امتحان کردن حوزه های مختلف و کنشگری و کاوشگری بد که نیست، خوب نیز است و گاهی تنها راهست. بی هدفی برای یک دوران محدود بد نیست. عدم تلاش/تجربه ورزی برای شناخت و تعیین اهداف بد است.

عصاره های آتی فضائل ملت

⭕️این پنج مساله استراتژيک را محور دلواپسی خود قرار دهید.

نامه ای می نویسم به نمایندگانی که چند روز پس از رای گیری نماینده مجلس خواهند شد.
صندلی های مجلس به نام تان! و برتری در انتخابات به کامتان! شما اکنون به یک باره شده اید نمایندگان مردم، عصاره فضائل ملت و در راس همه امور.استراتژیست

نمی خواهم تلخ کامتان کنم اما به عنوان یک معلم دانشگاه پیشنهاد می کنم محور دلواپسی خود را بر چند موضوع فراموش شده یا کم رنگ شده متمرکز کنید.

به جای آن که روستای خود را شهر و شهر خود را شهرستان کنید و به جای آنکه در جستجوی پیدا کردن شغل برای 500 نفر و گرفتن وام قرض الحسنه برای همشهریان خود باشید، کمی به فکر اشتغال و ازدواج در سطح کلان جامعه باشید. عاجزانه خواهش میکنم که موضوعات کم اهمیت اما پوپولیستی و محبوبیت آفرین را رها کنید و بر این 5 مساله استراتژيک تمرکز کنید. می دانم گرفتارید، از این رو در مورد هر یک فقط یک نکته می گویم و بس!

☑️ بحران بیکاری و از آن بدتر بیکارگی

فقط یک نکته: به روایتی بیش از 64 میلیون نفر در سن کار و فعالیت قرار دارند. آمارهای ۱۰ ساله مرکز آمار نشان می‌دهد با افزایش ۶.۸ میلیونی جمعیت غیرفعال کشور، هم‌اکنون جمعیت خانه‌نشین به حدود ۴۰ میلیون نفر رسیده است. تفسیر با خودتان!

☑️ بحران جنسی

رییس انجمن جامعه شناسی چهار سال پیش اعلام کرد سن روسپی گری در ایران حدود 8-10 سال كاهش یافته و از سن 20 تا 30 سال به 12 تا 18 سال رسیده است. 80% روسپی گران در ایران زنان زیر25سال هستند. در مورد اینکه چند درصد از این آسیب دیدگان اجتماعی زنان متاهلی هستند که برای معیشت فرزندان خود مجبور شده اند … امیدوارم به جز سر جنباندن و تاسف کار دیگری نیز انجام دهید.استراتژیست

☑️ مجموعه قانون های فرسوده و فرساینده

در این زمینه نیز یک نکته می گویم: قانون تجارت ایران مهمترین قانون مربوط به امور کسب وکار است. این قانون برای 83 سال پیش است و بر مبنای ترجمه ای از قانون فرانسه تهیه شده است. قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی این قانون را ناکافی، ناقص، عقب افتاده و مبهم می‌دانند. البته بخش هایی از این قانون قبل از انقلاب اصلاح شد (حدود نیم قرن پیش!)
روزآمدسازی، ساده سازی و محدودسازی قوانین کار بس بزرگی است که فراموش شده است.

☑️ نظام تامین مالی کشور
رشد هشت درصدی یک شعار بی پشتوانه خواهد بود اگر نتوانیم سرمایه گذاری لازم را برای آن تامین کنیم. بنابر یک محاسبه شکاف تامین مالی برنامه ششم از 12% در سال اول شروع می شود و به حدود 35% در سال آخر می رسد. این یعنی شکست پیشاپیش دستیابی به رشد هشت درصدی. در مولفه پیشرفته بودن بازار مالی، رتبه ایران در بین کشورهای جهان ١٣٤ است.استراتژیست

☑️ نظام تدبیر کشور
نظام تدبیر ما شامل نظام سیاسی و نظام اداری ما، قفل شده است. از نظام سیاسی می گذرم و فعلا فقط به نظام اداری می پردازم: دولت به 8.5 میلیون نفر کارمند و بازنشسته حقوق و مستمری می دهد. چه بتواند از آنان کار بکشد یا نه، چه بتواند از این ظرفیت خلق ارزش و منفعت عمومی بکند یا نه، کارمندان حقوق و اضافات و ترمیم سالانه می‌خواهد و علاوه بر آن هزار خرج و هزینه جانبی هم دارند. بدین ترتیب بودجه عمرانی کشور زیر چرخ های «بودجه جاری» له شده است!

قبول می کنم که این موضوعات نوعا محبوبیت آفرین که نیست، هیچ، بلکه گاهی ممکن است آبرو و اعتبار شما را نیز نشانه برود.

?زمانی که می خواهید نطق آتشین خود را در مورد قدم زدن وزیر ما با وزیر یک کشور دیگر حول یک دریاچه آماده کنید، با وجدان خود خلوت کنید و بگویید که آیا این موضوع از بحران جنسی و اشتغال و نظام تدبیر و قانون های زنگ زده ما مهم تر است؟

با گرگ ها نرقصید! با استراتژی برقصید!

همیشه این سوال مطرح است که آیا می شود  در شرایط عدم قطعیت، استراتژی بلندمدت داشت؟ آیا اصلا می شود به صورت بلندمدت به یک استراتژی متعهد ماند؟

واقعیت آن است که استراتژي ترکیبی است از تداوم و تکامل. بخشي از استراتژی ثابت است اما بخشي مواج و جوشان است و در دل كار در مي‌آيد.استراتژیست

☑️استراتژی بی ام دبلیو ترکیبی است از تداوم و تکامل. تدوام در رویکرد متمایزسازی مبتنی بر کیفیت و طراحی و جوان پسند بودن. اما تکامل در نوآوری در محصول، توسعه بازارها و جواب دادن به سلایق روز مشتریان و پاسخگویی به رقیبان.

☑️در زندگی شخصی نیز همین است. استراتژی شخصی یک حرفه ای، هم بخش های ثابت دارد (مانند تمرکز بر حوزه مدیریت پروژه) و بخش های متغیر (مانند کار کردن به صورت مشاوره فردی، یا به صورت شرکتی یا تدریس آن)

بنابراین بايد با استراتژي رقصيد. رقص هم بخش های ثابت و هم بخش های بداهه دارد. بخش ثابت باعث مي‌‌شود سازمان/رقص/زندگی، پيوستگي و تداوم داشته باشد. بخش متغير باعث مي‌شود سازمان/رقص/زندگی، چالاكي و طراوت داشته باشد.استراتژیست

پس با گرگ ها نرقصید با استراتژی برقصید

[blog category=”28″][recent_blog_post category=”28″]

24 thoughts on “استراتژیست

 1. مطلب مفیدی بود. ایشالا که در آینده هم
  از این مطالب خوب بهره ببریم.

 2. سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست
  اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

 3. سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه براتون بشه

 4. سلام میشه لینک داخل مطلبو چک کنید.برای من مشکل داشت.ممنون

  • ازین که راضی هستید بسیار خشنودیم . امیدوارم بتونیم بیش از پیش باعث رضایتی شما بشویم

 5. سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون
  تشکر کنم و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه براتون بشه

  • باسلام و سپاس از شما

   حتما نظرات شما باعث می شود ما انگیزه بیشتری بگیریم

 6. بازتاب: در گزارش بررسی استراتژی فوریه 2012 توسط امنای بنیاد IFRS ، امنا می گویند:

 7. سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه براتون بشه

 8. سلام.وبسایت جامعی دارید.خیلی زحمت میکشید
  بابتش و ازین بابت کمال تشکر رو دارم

 9. سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران
  وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.