ارزیابی تاثیر و فواید اقتصاد گردشگری

ارزیابی تاثیر و فواید اقتصاد گردشگری

زیان هایی که به امنیت اقتصادی وارد می شود تحت تاثیر مالیات است.متاسفانه موضوعی که ذکر شد ،در بیشتر اوقات نادیده گرفته می شود.این موضوع باید قبل از هر تاثیر اقتصادی دیگری،مورد توجه قرار گیرد.این موارد به وسیله ی تحقیقات اجتماعی بهتر شناخته می شوند.اما آن ها نیاز به شناخت بیشتر به وسیله ی شرکت ها و کاردان های اقتصادی دارند.بسیاری از آن ها معتقدند که بهترین تمرین  برای رشد مثبت اقتصاد،جذب زیاد مشتری است.یک نمونه از این مطالعات انجام گرفته ،تاثیرات اقتصادی مطرح شده در بازی های المپیک  ونکور کانادا است.

ارزیابی تاثیرات اقتصادی به روش CGE

آدام بلیک روش پویا و قابل اجرایی را برای این بررسی انتخاب کرد.این مطالعه نشان می دهد،رویداد بزرگی مثل بازی های تابستانی المپیک باعث بالا رفتن موقعیت اقتصادی کشور میزبان شود.

خلاصه برخی از  دستاوردهای مهم بازی های المپیک لندن

شرایط اقتصادی به سه گروه تقسیم می شوند: قبل از بازی ها ،زمان برگزاری بازی هاوبعد از بازی ها

تاثیرات قبل بازی ها

شامل تاثیرات فاز ساختاری پروژه و هزینه های دیگر قبل از بازی ها می باشد.این عوامل باعث بالا رفتن تعداد بازدید کننده ها می شود.

زمان برگزاری بازی ها

تاثیرات شامل بودجه ی بازی ها و بازدید کننده ها و هزینه های راه اندازی می باشند.

تاثیرات بعد بازی ها

به عنوان میراث یا در آمد تعبیر می شوند.شامل بالا رفتن و برجسته شدن شهر لندن و افزایش تعداد بازدید کنندگان می شود.به علاوه زیر ساخت ها و ورزشگاه ها گسترش یافته اند.او معتقد است تاثیرات سه دوره متفاوت بوده اند و از ارزش بالایی برخوردارند.در سال های ،فرصت های شغلی محدودی ایجاد شده است.تغییرات رفاهی در لندن به میزان زیادی به چشم می خورد.این تاثیرات مثبت ارزیابی شده اند.هزینه های استقرار بازی ها بیرون از شهر لندن،جا به جایی کارگران ،همه ی این موارد باعث انتقال پول و سرمایه به شهر لندن شده است.

بخش هایی مثل حمل و نقل مسافر بری،هتل ها و رستوران ها شامل تغییرات شده اند.بخش هایی از جمله کشاورزی،ماهی گیری ،خدمات نیز برای کمک به این رویداد به کار گرفته شدند.البته این تاثیرات به طور نسبی کم بوده اند.

آیا اندازه و موقعیت دارای اهمیت هستند:

اندازه روش مناسبی برای این تغییرات به حساب نمی آیند.روش برای اندازه گیری مناسب تر است.

آیا انتخاب یک نمونه به موقعیت آن بستگی دارد؟

روش برای این بررسی کارآمد تر است.این روش بررسی یک منطقه و یا در مناطق دور را انجام می دهد.

مسابقات دور افتاده و منطقه ای

با استفاده از این روش می توان تاثیرات منطقه ای را که جدا از بخش اصلی هستند را مورد بررسی قرار داد.

زمانی که در یک منطقه رویدادی در حال برگزاری است،همه ی منابع از جمله کار ،خدمات و وسایل مورد نیاز از بیرون منطقه در خواست می شود.البته این ورود منابع ،منابع و فعالیت های اقتصادی خود منطقه را محدود نمی کند.این رویداد باعث افزایش اشتغال به صورت موقت می شود.با استفاده از این روش اندازه ها تخمین زده می شوند. در این رابطه دو خصوصیت وجود دارد:

در یک منطقه دور از مرکز شهر تغییرات اقتصادی بیشتر از یک شهر بزرگ یا مرکز شهر است.این رویداد ها باعث افزایش تقاضای سکونت می شود.ممکن است ظرفیت کافی برای سکونت در منطقه وجود نداشته باشد،در نتیجه بازدید کنندگان ممکن است به جای دیگر بروند.این روش تا زمانی که منابع در حالت تعادل باشند،نمی تواند همه ی تغییرات اقتصادی را نشان دهد.نکته ی دیگر این است که وقتی فعالیت اقتصادی در یک منطقه افزایش می یابد،تاثیرات ثانویه ای را بر منطقه وارد می کند.کار و خدمات از بیرون به داخل منطقه وارد می شود.این عمل باعث بالا رفتن فعالیت اقتصادی می شود،ولی تا زمانی که درآمدها صرف مصارف خارجی شود تاثیرات وتقعی مشخص نخواهند شد.

رویدادهای شهری

برگزاری رویداد در منطقه ای دور از پایتخت یا مرکز شهر را رویداد شهری می نامند.این شهرها اقتصاد مستقل ندارند.اما در شهر های بزرگ مثل کاستا دل سول یا در شهر کوته د آزور این تاثیرات به روش دیگری اندازه گیری می شود.

راه حل اجرایی: تمرکز بر هزینه ها ی داخلی

در بررسی یک رویداد بودجه در دسترس ممکن است کافی نباشد.شرایط اقتصادی باید پیش بینی شوند.راه حل این وضوع “تمرکز مخارج داخلی” است.این روش به عنوان پایه اندازه گیری برنامه اقتصادی در منطقه ی میزبانی مسابقات به کار برده می شود.در حالت مشابه پورتر و متسون وبید با به کار گیری این روش سهم تاثیرات اقتصادی را بررسی کردند.

این روش سطح دارایی های جدید را بررسی می کند و امکان افزایش تزریق اعتبار به جامعه را فراهم می کند. با استفاده از این روش می توان تاثیرات اقتصادی را اعتبار بخشی کرد.مدیران اجرایی بودجه هایی برای حمایت از گسترش رویدادهای خاص تعیین کرده اند.وقتی که تاثیرات اقتصادی رویدادها مورد مقایسه قرار می گیرد،فعالیت های میزبان بیشتر از خود رویداد به نظر می رسد واهمیت تاثیرات کلی نیز بیشتر به چشم می خورد.

ارزیابی تاثیر و فواید اقتصاد گردشگری

ارزیابی تاثیر و فواید اقتصاد گردشگری

 تاثیر وسیع تر رویدادها

تاثیر مثبت

باعث افزایش ورود گردش گرها،رشد نرخ کسب و کار،تشکیل محل های کار جدید  می شود.تحرکات اقتصادی بین ملل مختلف باعث پیشرفت ارتباطات تجاری ،علمی  و آموزشی  و همکاری های داخلی و بین المللی می شود.همچنین باعث پیشرفت تولیدات و خدمات شود.دولت سرمایه و وسایل مورد نیاز تفریحی را برای رویدادها و مسابقات فراهم میکند.

تاثیرات منفی:

اگر وسایل و خدمات ناکافی و نا مطلوب باشند،ممکن است به رویداد آسیب وارد کنند.برگزاری رویداد باعث رفتن ساکنان آن منطقه شده وباعث افزایش تورم قیمت ها در زمان برگزاری و یا بعد از برگزاری  شود.وجود بدهی زیر ساختی در رخدادهای گذشته بیانگر ضعف عملکردی است.این ضعف ها در بعضی از قسمت ها مثل مالیات و کمک هزینه های جاری بیشر دیده می شود.

تاثیرات محیطی و اجتماعی:

نکات مثبت: باعث ورود تدریجی پول و سرمایه به کشور میزبان می شود.احساس اشتیاق و تشویق مردم به برگزاری مسلبقات در کشورشان باعث گسترش فرهنگی ،هنری و ورزشی می شود. همچنین باعث دسترسی بیشتر به فناوری های جدید و ایجاد روابط حرفه ای تر بین ملت ها می شود.برگزاری مسابقات المپیک باعث ایجاد زمینه ی مناسب برای الگوهای پاک سازی،بازیافت ،تصفیه و کمک به حفظ محیط زیست  می شود.

نکات منفی:

ممکن است مسابقات باعث اختلال در سبک زندگی ساکنان شود.مثال: افزایش  ازدحام و ترافیک سنگین جاده ای،تصادفات،جرم،تولید زباله،سر و صدا،شلوغی،آسیب اماکن عمومی،تخریب محیط زیست وپلیس و تیر اندازی

همچنین افزایش مصرف آب وانرژی را به همراه دارد ،که باعث به خطر افتادن منابع محدود می شودو افزایش  تولید کربن وگازهای گلخانه ای را به همراه دارد.

تاثیرات اقتصادی فقط شامل فواید نمی شوند،در اکثر نشریات تاثیرات یک رویداد به عنوان فایده و سود بیان می شود،که می تواندتاثیر اشتباه یا گمراه کننده داشته باشد.

GDP 

اندازه گیری تاثیر ارزش بیرونی را نشان می دهد.علاوه بر عوامل دیگر ،عوامل  طبیعی مثل زمین،کارو مرکز شهر نیز از اهمیت زیادی برخوردارند.دولت و نمایندگان درباره ی این مو ضوع تصمیم گیری می کنند،اگر  ارزیابی تاثیرات مثبت باشد ،اجازه ی برگزاری مسابقات داده می شود.اگر رویداد با کمک هزینه های دولتی و امتیازهای مالیاتی پیش برود،می توان قضاوت کرد،چه مقدار از کمک هزینه ها عادلانه بوده است.مالیات هانیز بستگی به رضایت مردم برای پرداخت ویا نپرداختن آن ها بستگی دارد.

اگر فواید زیاد باشند و باعث بالا رفتن هزینه ها شود ،تاثیر منفی در جامعه ایجاد میکند و باید مورد اصلاح قرار گیرد.رویدادها تحت تاثیر مصرف نیز هستند.مازاد مصرفی که ساکنان دریافت می کنند ،سود به حساب می آید.

بررسی مسابقات اتومبیل رانی

این مسابقات در کانبرا برگزار شد.هزینه ها و سود این مسابقات به طور خلاصه بیان می شود.

سود سرمایه گزاری شده به وسیله ی مالیات دهنده ها تامین می شود.ارزش باقی مانده سود ذخیره شده ،در آخر پروژه به عنوان سود در نظر گرفته می شود.

هزینه ی بلیط از طریق پرداخت تماشاگران تامین می شود.

دیگر فواید مستقیم و غیر مستقیم:

شامل هزینه های گردشگران و مازاد مصرفی که به عنوان سود خالص است.

تعیین سود واقعی یک دلار بسیار دشوار است،یک دلار خرج شده به مقدار  هفتادویک سنت سود دارد.

مازاد و باقی مانده ی مصرف کننده ها

هدف این بخش اندازه گیری سود رویداد است.وقتی قیمت ها پایین نگه داشته شوند،قیمت های غیر واقعی  جمع آوری می شوند.

فواید نا ملموس :

دو فایده ای که در این قسمت وجود دارد،یکی ترویج و دیگری بالا رفتن ارزش و موقعیت شهر ها و ارتباطات می شود.

تبلیغ :

رسانه ها با پوشش دهی مسابقات ،باعث جذب گردشگر بیشتر می شود.و حتی تا چندین سال این روند ادامه دارد.

ارزش اجتماعی:

برگزاری این مسابقات باعث ایجاد حس غرور منطقه ای می شود.فراهم کردن ارتباطات متقابل اجتماعی ،ایجاد محیط گرم و پویا  می شود.

هزینه های ناملموس

شامل تراکم و شلوغی جاده و هزینه های آن ها می باشد.

ترافیک جاده ای:

با بر پایی مسابقات اتومبیل رانی ،اتلاف وقت و تاخیر ترافیکی به وجود می آیند.همچنین هزینه های اضافه مثل آلودگی نیز اندازه گیری می شود.

سر و صدا:

باعث افزایش هزینه ها می شود،که برای پیشگیری از آن ها هزینه هایی صرف می شود.

جرم:

شامل آسیب به اماکن عمومی ،ایجا د زباله ،که در زمان برگزاری افزایش میابد.هزینه های این قسمت نیز از طریق مالیات تامین می شود.این مالیات امکان خرید وسایل لازم را فراهم میکند.

مطالعه بازی های زمستانی ونکور

ارزیابی چند گانه بر این بازی ها نشان می دهد،گسترش اقتصادی و اجتماعی در بخش های مختلف دیده می شود.هزینه های بازی ها و فواید آن ها مورد بررسی قرار گرفت.

ارزیابی تاثیرات مالی و اقتصادی

هزینه های بازی های بسیار زیادبر آورد شد.سرمایه های غیر بودجه ای وفدرال،هزینه های این بازی ها را تامین میکند.دولت های ایالتی به عنوان ضامن بازی ها هستند،

تخمین مصرف ساکنان

با استفاده از تخمین  خدمات و هزینه های ناسازگار ،می توان سود کلی را تعیین کرد.

تاثیرات مثبت برگزاری این مسابقات باعث حس غرور و لذت برای ساکنان و میزبانان خواهد شد.

# ارزیابی تاثیر و فواید اقتصاد گردشگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.