10 اختلاف این دو عکس را پیدا کنید 

این عکس را دانلود و دور اختلاف ها خط بکشید و در زمان سفارش ترجمه در قسمت بارگذاری همراه فایل خود ارسال فرمایید 

(30 در صد تخفیف ترجمه به همراه یک پکیج آموزش زبان (  قیمت 300 هزار تومان) به عنوان هدیه به شما تعلق میگیرد.)

اختلاف تصویر