نکات ضروری در اجزای یک مقاله

اجزای یک مقاله شامل بخش های اصلی و فرعی زیر میباشد;

1: عنوان (Tittle)
2: چکیده (Abstract)
3: کلمات کلیدی (Keywords) 
4: مقدمه (Introduction)
5:پیشینه ی پژوهش (Literature Review )
6: مواد و روش‌ها (Materials and methods)
7: نتایج (Results)
8. بحث (Discussion)
9. نتیجه‌گیری (Conclusion)
10. تقدیر و تشکر (Achnowledgment)
11. مراجع (References)
12. ضمیمه (Appendix)
13. موارد تکمیلی (Supplementary materials)

اجزای یک مقاله

اجزای یک مقاله

گاهی بخش‌های 7 و 8 با هم ادغام شده با عنوان Results and Discussion نوشته شوند.
و قسمت 10 , 12 و 13 هم بستگی به نوع مقاله دارد و بودنشان در همه ی مقالات ضروری نیست.
حال به شرح نکات ضروری در هر مورد میپردازیم:

نکات قسمت 1:(اجزای یک مقاله)

*در این قسمت ,بعد از عنوان مقاله و ذکر نویسندگان به ترتیب الویت کار یا حروف الفبا و به دنبال ان نام دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی نوشته میشود
*ذکر پست الکترونیکی دانشگاه یا موسسه خود به جای جیمیل یا یاهو شخصی
*عدم ضرورت در ذکر استاد راهنما یا سمت دانشگاهی خود
*درصورتی که مقاله خودرا از پایان نامه استخراج میکنید ذکر استاد راهنما الزامیست.

نکات قسمت 2:

در قسمت چکیده,
معنای اصلی چکیده یعنی خلاصه ی 150 کلمه ای جامع وبدون قضاوت و نقل قول از کسی و این چکیده نویسی با داشتن دید کلی بر مقاله, بهتر نوشته میشود.
چکیده را میتوان به دوصورت تهیه کرد;
یک صورت چکیده جامع و تمام نماست که نسبت به نوع دیگر ان کمی طولانی تر و تمرکز یافته تر است.
نوع دیگرِ ان ,چکیده راهنماو توصیفی است که به معرفی عنوان هدف و روش میپردازد و چند موضوع را دربردارد و سریعتر و اسانتر از چکیده جامع تهیه میشود.

نکات قسمت 4:

مقدمه با چرایی انجام یک پژوهش یا سوال میپردازد و بخش مهمی است که مانند چکیده در نظر داوران بیشتر به چشم میاید,که البته اولین خط مقدمه ,نقطه طلایی یک نوشته است.در سطر اول ان به موضوع مورد بررسی و در دیگر سطرها به بررسی و هدف از مطالعه پرداخته میشود.
در این قسمت به بررسی ,دیدگاه و اهمیت موضوع,ارائه هدف و منطق در مورد پژوهش وشرحی کوتاه از متون علمی مطرح شده مربوط به موضوع میپردازد.و نویسنده از روش و دیدگاه و مزیتهای ان دفاع میکنید.

به طور کلی در مقدمه به بیان و شرح کوتاهی از مسئله و پاسخ به ان پرداخته میشود.

بیشتر بخوانید : پارافیریز مقاله چیست

همچنین دلیل ضرورت پرداختن به موضوع مورد نظر بیان میشود.دراین قسمت مانند چکیده باید خلاصه گویی کرد و این بخش را در حدود 2 صفحه پایان داد .
نکته کلیدی در این بخش این است که نویسنده باید از مطالب کلی و عام تر شروع کند و ان را به موضوع خود که خاص تر بوده ربط بدهد.
در بخش ارجاع دهی, رعایت تعادل در نوشتن نقل قول و کتب مرجع باید رعایت شود که نه برای خواننده مبهم و نه زیادی عامیانه به نظر برسد.
در پاراگراف اخر مقدمه,  هدف مطالعه خودرا ذکر کنیدو درمورد مزایای روش یا ایده جدیدی که قصد بررسی ان را دارید مطلبی کوتاه بنویسید.

نکات قسمت 5

در قسمت پیشینه تحقیق ,نویسنده باتوجه به منابع و تحقیقات گذشته که به موضوع تحقیق ان نزدیک است نظر یا راه حل جدیدی میدهد و ادامه دهنده روش انها باتوجه به دید شخصی و جدید خود است.

نکات قسمت 6

بخش مواد و روشها دنباله روی بخش مقدمه است که در ان به جزئیات و شرح ان میپردازد و همچنین میزان و تاکید تکرار پذیری موضوع و نظریه دران قید میشود .

نکات بخش 7و8

نتیجه گیری, قسمت اصلی ارائه مقاله است و دران میتوان باتوجه به سلیقه ی شخصی, بحث و نتیجه مشخص شده را بخش بندی کرد.به این صورت که نتیجه بدون قضاوت شخصی نگاشته شود و به دنبال ان بحث مربوط به ان شرح داده شود. برای بهتر نشان دادن نتایج کار و بحث میتوان نتایج تحقیقات مشابه گذشته را ذکر کرد و در اخر با شرح نمودار یا جدول ,روند پیگیری موضوع و بهبود ان مسئله را باتوجه به گذشت زمان و عملکرد خود نشان داد.در واقع اوردن این اشکال گاهی بهتر از توضیح ان بوده و میتوان موارد ضروری را دران ذکر کرد.
 توضیحات مربوط به جدول در بالای ان و توضیحات مربوط به اشکال در زیر ان نوشته میشود.
و با این روش ,هم به سادگی در فهم ,هم روانی مقاله و هم  به بحث و نتایج کمک بیشتری میشود.
همچنین ذکر نکته جدید و جالب توجه و همچنین مخالف با تحقیقات گذشته از نکات ضروری دراین بخش است.

طرح پرسشنامه

اشتراک گذاری

لیست سر تیتر های این مقاله

{نخونی سخت پشیمون میشی}  هوش مترجم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.