post

نکات ضروری در اجزای یک مقاله

اجزای یک مقاله شامل بخش های اصلی و فرعی زیر میباشد;

1: عنوان (Tittle)
2: چکیده (Abstract)
3: کلمات کلیدی (Keywords) 
4: مقدمه (Introduction)
5:پیشینه ی پژوهش (Literature Review )
6: مواد و روش‌ها (Materials and methods)
7: نتایج (Results)
8. بحث (Discussion)
9. نتیجه‌گیری (Conclusion)
10. تقدیر و تشکر (Achnowledgment)
11. مراجع (References)
12. ضمیمه (Appendix)
13. موارد تکمیلی (Supplementary materials)

اجزای یک مقاله

اجزای یک مقاله

گاهی بخش‌های 7 و 8 با هم ادغام شده با عنوان Results and Discussion نوشته شوند.
و قسمت 10 , 12 و 13 هم بستگی به نوع مقاله دارد و بودنشان در همه ی مقالات ضروری نیست.
حال به شرح نکات ضروری در هر مورد میپردازیم:

نکات قسمت 1:(اجزای یک مقاله)

*در این قسمت ,بعد از عنوان مقاله و ذکر نویسندگان به ترتیب الویت کار یا حروف الفبا و به دنبال ان نام دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی نوشته میشود
*ذکر پست الکترونیکی دانشگاه یا موسسه خود به جای جیمیل یا یاهو شخصی
*عدم ضرورت در ذکر استاد راهنما یا سمت دانشگاهی خود
*درصورتی که مقاله خودرا از پایان نامه استخراج میکنید ذکر استاد راهنما الزامیست.

نکات قسمت 2:

در قسمت چکیده,
معنای اصلی چکیده یعنی خلاصه ی 150 کلمه ای جامع وبدون قضاوت و نقل قول از کسی و این چکیده نویسی با داشتن دید کلی بر مقاله, بهتر نوشته میشود.(بیشتر در مورد نقل قول ها بخوانیم)

چکیده را میتوان به دوصورت تهیه کرد;
یک صورت چکیده جامع و تمام نماست که نسبت به نوع دیگر ان کمی طولانی تر و تمرکز یافته تر است.
نوع دیگرِ ان ,چکیده راهنماو توصیفی است که به معرفی عنوان هدف و روش میپردازد و چند موضوع را دربردارد و سریعتر و اسانتر از چکیده جامع تهیه میشود.

نکات قسمت 4:

مقدمه با چرایی انجام یک پژوهش یا سوال میپردازد و بخش مهمی است که مانند چکیده در نظر داوران بیشتر به چشم میاید,که البته اولین خط مقدمه ,نقطه طلایی یک نوشته است.در سطر اول ان به موضوع مورد بررسی و در دیگر سطرها به بررسی و هدف از مطالعه پرداخته میشود.
در این قسمت به بررسی ,دیدگاه و اهمیت موضوع,ارائه هدف و منطق در مورد پژوهش وشرحی کوتاه از متون علمی مطرح شده مربوط به موضوع میپردازد.و نویسنده از روش و دیدگاه و مزیتهای ان دفاع میکنید.

به طور کلی در مقدمه به بیان و شرح کوتاهی از مسئله و پاسخ به ان پرداخته میشود.

بیشتر بخوانید : پارافیریز مقاله چیست

همچنین دلیل ضرورت پرداختن به موضوع مورد نظر بیان میشود.دراین قسمت مانند چکیده باید خلاصه گویی کرد و این بخش را در حدود 2 صفحه پایان داد .
نکته کلیدی در این بخش این است که نویسنده باید از مطالب کلی و عام تر شروع کند و ان را به موضوع خود که خاص تر بوده ربط بدهد.
در بخش ارجاع دهی, رعایت تعادل در نوشتن نقل قول و کتب مرجع باید رعایت شود که نه برای خواننده مبهم و نه زیادی عامیانه به نظر برسد.
در پاراگراف اخر مقدمه,  هدف مطالعه خودرا ذکر کنیدو درمورد مزایای روش یا ایده جدیدی که قصد بررسی ان را دارید مطلبی کوتاه بنویسید.

نکات قسمت 5

در قسمت پیشینه تحقیق ,نویسنده باتوجه به منابع و تحقیقات گذشته که به موضوع تحقیق ان نزدیک است نظر یا راه حل جدیدی میدهد و ادامه دهنده روش انها باتوجه به دید شخصی و جدید خود است.

نکات قسمت 6

بخش مواد و روشها دنباله روی بخش مقدمه است که در ان به جزئیات و شرح ان میپردازد و همچنین میزان و تاکید تکرار پذیری موضوع و نظریه دران قید میشود .

نکات بخش 7و8

نتیجه گیری, قسمت اصلی ارائه مقاله است و دران میتوان باتوجه به سلیقه ی شخصی, بحث و نتیجه مشخص شده را بخش بندی کرد.به این صورت که نتیجه بدون قضاوت شخصی نگاشته شود و به دنبال ان بحث مربوط به ان شرح داده شود. برای بهتر نشان دادن نتایج کار و بحث میتوان نتایج تحقیقات مشابه گذشته را ذکر کرد و در اخر با شرح نمودار یا جدول ,روند پیگیری موضوع و بهبود ان مسئله را باتوجه به گذشت زمان و عملکرد خود نشان داد.در واقع اوردن این اشکال گاهی بهتر از توضیح ان بوده و میتوان موارد ضروری را دران ذکر کرد.
 توضیحات مربوط به جدول در بالای ان و توضیحات مربوط به اشکال در زیر ان نوشته میشود.
و با این روش ,هم به سادگی در فهم ,هم روانی مقاله و هم  به بحث و نتایج کمک بیشتری میشود.
همچنین ذکر نکته جدید و جالب توجه و همچنین مخالف با تحقیقات گذشته از نکات ضروری دراین بخش است.

پاراگراف یکی از مهمترین اجزای یک مقاله

حتی در زبان انگلیسی هم ، پاراگراف بندی مثل دیکر زبان های اروپایی نیست، تفاوت اصلی پاراگراف بندی در زبان انگلیسی این است که مثل زبان های رمانیایی و آلمانی، از پاراگراف فرعی استفاده نمی شود. ساختار پاراگراف بندی در زبان های آلمانی و اسپانیایی در شکل 5a آورده شده اند. پاراگراف های انگلیسی می بایست ثابت باشند و همان طور که در شکل 5b نشان داده شده است هیچ حاشیه بندی در آن آورده نشود.

پاراگراف های انگلیسی معمولا ساختار اصلی جمله را بیان می کند و فرم بلوکی این پاراگراف ها معمولا در گزارشات تجاری و همین طور کتاب های مربوط به مدیریت بازرگانی به چشم می خورند.

من این فرم بلوکی را برای این کتاب نیز انتخاب کردم. بنابراین به طور مضاعف ضرورت ایجاب می کند که پاراگراف ها، مقصود اصلی متن را به صورت آشکار و واضح بیان کنند و به هرحال بسیاری از ناشران کتاب های دانشگاهی، چه در سطح ژورنال ها و چه در سطح مقالات یا کتاب ها از این تغییرات و این فرم متفاوت استفاده می کنند.

پاراگراف اول ، بیانگر بخشی است که به معرفی اصلی موضوع می پردازد و پاراگراف های بعدی، در اصل به پاراگراف اول شاخ و برگ می دهند. ( مثال فوق را ببینید.) طبق یک قانون کلی، پاراگراف ها در زبان انگلیسی می بایست حداقل سه جمله داشته باشند. ( البته در ژورنال های مختلف، ممکن است قوانین فرق داشته باشند. یک دلیل منطقی برای این امر وجود دارد. یک پاراگراف هم مثل یک متن اصلی نیاز به بخش ابتدایی،  بدنه متن و بخش نهایی دارد.)

در این جا مثالی آورده شده است که ساختار پاراگراف اول مقاله را مشخص می کند. ( برای مشخص شدن بهتر موضوع ، جملات شماره گذاری شده اند.)

  • We live in an era when ideals of human rights have moved centre stage both politically and ethnically. (2) A great deal of energy is expended in promoting their significance for the construction of a better world. (3) But for the most part the concepts circulating do not fundamentally challenge hegemonic liberal market logics, or the dominant modes of legality and dstate action.(4) we live after all, in a world in which the rights of private property and the profit rate trump all other notions of rights. (5) I here want to explore another type of human right, that of the right to the city. (Harvey, 2008)

جمله اول بیانگر یک قانون کلی است. حقوق انسانی ، جمله دوم ، جمله اول را با تفصیل بیشتر توضیح می دهد. توضیح در مورد این که چگونه رعایت حقوق انسانی، حق مسلم و برابر همه انسان ها است.

در جمله بعدی ( جمله 3  و 4) بیانگر کیفیت جمله های قبلی است ( چگونه حقوق انسانی رعایت می شود و دارایی ها و منافع انسانی چگونه است؟) این جمله منجر به این می شود که مقصود جمله نهایی برای مخاطب کاملا قابل فهم وقابل درک باشد. یک لحظه فکر کنید اگر رعایت حقوق انسان ها حق مسلم همه افراد است، پس در همه شهرها هم باید این حقوق رعایت شود.

جمله آخر به گونه ای بیان می شود که خواننده ترغیب شود پاراگراف های بعدی را دنبال کند و مقاله را تا انتها بخواند.

باید به خاطر داشته باشیم که انتخاب عنوان و سر تیتر بسیار حائز اهمیت است. درا بتدا خواننده می بایست در مورد حقوق شهروندی اطلاع پیدا کند و به صورت کامل و واضح تعریفی در خصوص این موضوع ارائه شود. ( به جای معرفی در بخش های دیگر جمله آخر اغلب بیانگر نکات اصلی پاراگراف و تاکید جملات روی راهکارهای جدید است.)

این مثال، ایده خوبی در مورد پاراگراف بندی مقالات آکادمیکی ارائه می دهند که می بایست از قوانین مربوطه نیز تبعیت نمود. در این مثال، تنها یک موضوع آورده شده است و همه جملات مرتبط با آن موضوع است. گاهی اوقات ممکن است موضوع به صورت واضح و آشکار بیان نشده باشد. اما هرچیزی که در پاراگراف گفته شده می بایست مرتبط با آن موضوع باشد. در این شرایط، می توان از منابع تحقیقاتی جدید استفاده کرد و یک پاراگراف جدید در ارتباط با موضوع مربوطه نوشت.

پاراگراف های متعددی وجود دارند که متعلق به متن اصلی هستند. و حداقل می بایست پنج جمله در این پاراگراف ها وجود داشته باشند. برای نوشتن مقالات آکادمیک ، استفاده از پاراگراف های طولانی رایج تر از استفاده از پاراگراف های کوتاه تر است. ( طبق قوانین گفته شده، ممکن است کل یک صفحه یک پاراگراف باشد و شما می بایست آن را به بخش های دیگر تقسیم کنید.)

شما می بایست متمرکز روی پاراگراف مربوطه باشید و از اهمیت انتخاب واژگان غافل شوید. در پاراگراف ها از حروف ربطی مثل ( but, after all, here) استفاده کنید. چون این حروف، به انسجام متن کمک می کنند و به عبارت دیگر باعث ترغیب خواننده به مطالعه ادامه متن می شوند.

این حروف ربط به عنوان علایمی به کار برده می شوند که به خواننده یاری می رساند تا ایده و استدلال شما را دنبال کند و ساختار متنی خود را با وضوح بیشتر بیان کنید و روی این موضوع متمرکز شوید.

در فصل بعدی،ما به صورت جزئی تر در خصوص حروف ربط صحبت خواهیم کرد. در این فصل کافی است خاطر نشان کنیم که بدون استفاده از این شاخص ها، خواننده ممکن است دچار گمی و گیجی نشود. البته ، استفاده بیش از حد از این شاخص ها هم ممکن است تاثیر معکوس بگذارد و مفهوم اصلی پاراگراف از دست برود.

چند قانون اصلی برای پاراگراف بندی:

  • هرگز تنها یک جمله را برای یک پاراگراف ننوسید. ( حداقل سه جمله بنویسید.)
  • تمرکز اصلی خود را حفظ کنید. ( جمله اصلی متن مرتبط با موضوع را به کار 3- برید.)
  • برای این که خواننده بهتر روشن شود از حروف ربط استفاده کنید.
  • طول و ساختار جمله بندی و پاراگراف بندی را رعایت کنید.
  • یک پاراگراف بسیار طولانی را به چند پاراگراف کوچک تقسیم می کند.

تمرین 9 پاراگراف بندی

در مورد دو جمله زیر به اندازه دو پاراگراف متن بنویسید. یا این که یکی از جملات را انتخاب کنید وساختار مناسب پاراگراف بندی و توسعه موضوعی را در آن رعایت کنید. اولین جمله از مقالات معروف ( Golabi,2001) آورده شده است و شما می توانید نوع نوشتاری خود را با نوشتار متن اصلی که در ضمیمه II آورده شده است، مقایسه کنید.

پاراگراف اول

Television have been a great new media successfully.

پاراگراف دوم

Modernism affects for more aspects of our lives them is generally realized.

کلام آخر در بحث پاراگراف ها

هر بخشی از نوشته شما، می بایست یک بلوک ساختاری داشته باشد. این بلوک شامل واژگان، مجلات، پاراگراف ها، بخش ها و فصل ها می شوند. در هر سطحی می بایست در مورد چند موضوع صحبت و تبادل نظر داشته باشیم. موضوع اصلی در سطح پاراگراف بندی این است که پاراگراف بندی باید به صورت واحد و آشکار و واضح انجام گیرد. یک پاراگراف خوب و مطلوب، پاراگرافی است که بتوانیم با استفاده از مثال ها، استدلال ها و مراجع آن را گسترش دهیم. ( به صورت منطقی، سازماندهی شده و با در نظر گرفتن موقعیت های مطلوب در جمله).

در ابتدا می بایست آگاه باشیم که برخی چیزها ممکن است در جمله بندی و پاراگراف بندی ما را فریب دهند. در زبان های آلمانی و اسکاندیناوی، برخی از واژگان ممکن است به صورت بند به کار برده شوند. یعنی در این زمان به جای دقیقا همان چیزی که ما در زبان انگلیسی به عنوان یک بخش می گوییم، واژه پاراگراف به کار برده می شود. در زبان هلندی ، پاراگراف یک بخش است و alinea به معنای پاراگراف است . در زبان آلمانی، پاراگراف یک بخش است و abschnitt یک پاراگراف است و در زبان سوئدی پاراگراف به معنای یک بخش است و asvnitt یک پاراگراف است.

طرح پرسشنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.