آسمان خراش ها

آسمان خراش ها: از سپيده دم تاريخ انسان در تلاش براي ساخت بلندترين بنا، بلندترين برج و بلندترين سازه در دنيا بوده است.

به نظر مي رسد كه شهرت بيشتر زماني باشد كه بلندترين بناي دنيا در خانه خود باشد.

   آسمان خراش ها

در طول 90 سال ابتدايي قرن بيستم، كشور آمريكا در رقابت براي عنوان بلندترين بناي دنيا حاكم بود و يك طيفي از ساختمانهاي مشهور را بنا كرد كه گاهي اوقات تنها براي چند ماه و گاهي اوقات براي ساليان سال در بسياري از موارد به عنوان بلندترين بناي دنيا شناخته شده بودند.

برج Empire State

بنايEmpire State ، سازه ايي با اسكلت فولادي با 102 طبقه در سال 1931 تكميل شد.

اين سازه بلندترين بناي دنيا در سالهاي 1931 تا 1972 بود.

برج World Trade Center

برج World Trade Center در نيويورك شامل دو برج بود كه هركدام از اين برجهاي دوقلو داراي 110 طبقه و ارتفاع 411 متر بودند.

برجها در سالهاي 1972 و 1973 تكميل شده و بلندترين بناي دنيا بودند تا اينكه برجSears  در شيكاگو در سال 1974 پيش افتاد.

بنابراين برجWorld Trade Center تنها دو سال اين عنوان را حفظ كرد اما Sears ، 22 سال اين عنوان را داشت.

برج Petronas

در سال 1996 برجهاي دوقولوي Petronas در كوآلالامپور مالزي تكميل شدند.

از آن زمان، در تمام دنيا مردم در مورد اين سوال بحث مي كنند كه كداميك بلندترين بناي دنيا بود،  Searsيا Petronas . بحث و جدل بين اين دو برج تا سال 2004 ادامه يافت.

در آن سال برج Taipei 101 در تايپه تايوان تمام شد. اين برج در حال حاضر به طور گسترده اي به عنوان بلندترين بناي دنيا شناخته شده است.

اين سوال كه “بلندترين ساختمان دنيا چيست” پيچيده تر از آن است كه با چشم رويت شود.

كسي مي تواند اظهار نظر كند كه بداند چگونه مي شود اين بناها(آسمان خراش ها) را اندازه گيري كرد.

به عنوان مثال آيا ما مخروطها و آنتن ها را محاسبه مي كنيم؟

همانطور كه ميدانيم Petronas مدعي شده بود كه عنوان بلندترين بناي دنيا در سال 1996 را دربرداشت، زيرا مخروطها بلندتر از سقف برج Sears بودند.

در پايان اين بحث و جدل، چهار دسته براي اندازه گيري بناهاي بلند تعيين شده بودند;

  1. ارتفاع از بالاي بخش ساختماني و معماري
  2. ارتفاع از بلندترين سقف اشغال شده
  3. ارتفاع از بالاي پشت بام
  4. ارتفاع از بالاي آنتن

برجTaipei 101

درحال حاضر، بعد از اينكه آنها برج Taipei 101 را تمام كردند، برجهايPetronas  ديگر به عنوان بلندترين بناهاي دنيا(آسمان خراش ها) در هيچكدام از دسته بندي هاي بالا پيشتاز نبودند!

بطوريكه ما باور داريم كه برج Taipei 101  در حال حاضر با توجه به دسته بندي 1 و 3 پيشتاز است اما در مورد دسته بندي 2 مطمئن نيستيم و برج Sears به طور قطع هنوز به عنوان بلندترين بناي دنيا در هر چهار دسته بندي پيشتاز است!

بنابراين اين بدان معني است كه برجي به عنوان بلندترين برج دنيا وجود ندارد.

برجCN

شهر تورنتو جايگاه برج مشهور CN مي باشد. اين برج فقط يك برج زيبا و باشكوه چشمگير نيست اما بسيار بلند است!

نوك اين برج 545 متر در آسمان بالا رفته است!

بنابراين مردم درمورد برج CN ادعا دارند كه برج آنها بلندترين بناي دنيا مي باشد، اما بسياري از مردم آن را به عنوان بلندترين بناي دنيا به رسميت نمي شناسند.

زيرا سازندگان و معماران بحث مي كنند كه يك بنا ساختاري است كه چهار چوب آن از ديوارها و طبقات ساخته شده است .

اما بيشتر اين سازه ها چيزي بيشتر از بالابرهاي ساكن در بدنه اصلي بتني نمي باشد، و بنابراين اين يك بنا نيست.

هرچند يك بنا نيست اما بلندتر از بناهاي ذكر شده در بالا مي باشد. بنابراين بايد بلندترين سازه دنيا يا بلندترين برج دنيا باشد

حتي نامزدهاي بيشتري براي اين عنوان وجود دارد.

برج seoul

منابع نشان مي دهند كه برج Seoul  در كره بايد رقيب جدي باشد.

در سال 2004 مردم در مورد برج Seoul  در سايتهاي اينترنتي خود ادعا داشتند كه برج Seoul  مرتفع ترين برج دنياست.

برج Seoul  مسلما نمي تواند بلندترين سازه دنيا باشد.

بر طبق كتاب شگفت انگيز آسمان خراش ها، اين برج تنها 237 متر بلندي دارد.

اما مردم در مورد برج Seoul  گفتند كه برج آنها بلندترين برج دنياست زيرا آنها كوهي كه برج Seoul  روي آن ساخته شده را نيز حساب كردند!

راهبردهايي براي اندازه گيري بلندترين سازه هاي دنيا وجود دارند;

  1. فقط پايين تا بالاي هر بنايي بايد اندازه گيري شود. در اين حالت است كه بنا عنوان بلندترين را كسب مي كند. بالاي بنا شامل هر شيئ سخت مانند يك مخروط يا آنتن مي باشد كه به طور ثابتي متصل به سازه باشد و به طور هميشگي جزئي از ارتفاع سازه باشد.
  2. تنها بخشي از سازه كه بوسيله هوا يا اجسام مصنوعي يا مواد احاطه مي شود در اندازه گيري به حساب خواهند آمد. بنابراين بخشي از يك سكوي نفتي كه زير آب است در اندازه گيري ما به حساب نخواهد آمد.
  3. اجسام يا موادي كه سازه را احاطه مي كنند بايد متصل به زمين باشند نه اينكه بالاتر از بنيان سازه واقعي باشند. بنابراين بناهايي كه به كوهها متصل هستند در اندازه گيري به حساب نخواهند آمد.

برج میلاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.