تیترهای روزنامه گاردین 21 ژانویه:

نابرابری/ اکسفام می گوید 26 نفر از ثروتمندترین مردم جهان 50 درصد از فقیرترین مردم را در اختیار دارند.

چین / رشد اقتصادی به آهسته ترین سرعت خود از زمان بحبوحه جنگ تجاری با آمریکا رسیده است.

خروج بریتانیا / تصمیم گیری مِی برای نپذیرفتن صحبت هایی که به اجماع نظرات مربوط است.

سوریه / ارتش اسرائیل به اهداف ایرانی ها در سوریه حمله کرد.

اخبار آمریکا / نوجوان آمریکایی اهل کنتاکی استهزای سرباز کهنه کار آمریکایی را انکار می کند.

فیلیپین / مسلمانان به رفراندوم درباره ناحیه مستقل رای دادند.

تمرکز امروز / چه کاری باید انجام بدهیم؟ چه چیزی درباره تغییر آب و هوا درست است؟

  • گاردین 21 ژانویه

    گاردین 21 ژانویه

    گاردین 21 ژانویه

    گاردین 21 ژانویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.