post

ترجمه متون عربی

ترجمه متون عربی

زبان عربی یکی از شش زبان مهم دنیاست که در بیش از  بیست و چهار کشور دنیا به زبان عربی صحبت می کنند.

بیشتر بخوانید

post

کاربرد های مختلف PowerPoint

کاربرد های مختلف PowerPoint

نرم افزار PowerPoint جز نرم افزارهای آفیس می باشد. با استفاده از نرم افزار PowerPoint می توانیم اسلایدها را طراحی کنیم و با استفاده از پروژکتورها آنها را نشان دهیم.

بیشتر بخوانید

post

تعریف استانداردها از طریق ترجمه

تعریف استانداردها از طریق ترجمه

قطعاً خیلی از شما بارها شنیده اید که این وسیله استاندارد نبود و اتفاق بدی افتاد یا اینکه این مواد غذایی استاندارد ندارد و…

بیشتر بخوانید

post

نحوه نگارش و ترجمه نامه های اداری

نحوه نگارش و ترجمه نامه های اداری

قطعا برای خیلی از شما پیش آمده که بخواهین نامه ادراری بنویسید، در نگارش نامه اداری باید اصولی را رعایت نمود.

بیشتر بخوانید

post

تولید محتوای سایت تجهیزات آشپزخانه های صنعتی از طریق ترجمه

تولید محتوای سایت تجهیزات آشپزخانه های صنعتی از طریق ترجمه

تولید و توزیع غذا با رعایت معیارهای بهداشتی و د رمقیاس صنعتی،

بیشتر بخوانید

post

تولید محتوای سایت تجهیزات آزمایشگاهی از طریق ترجمه

تولید محتوای سایت تجهیزات آزمایشگاهی از طریق ترجمه

رشته علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است

بیشتر بخوانید