post

مبانی ترجمه انگلیسی به فارسی و آموزش زبان انگلیسی

مبانی ترجمه انگلیسی به فارسی و آموزش زبان انگلیسی

برای مبانی ترجمه انگلیسی به فارسی باید بگوییم که در ترجمه متن انگلیسی به فارسی باید به نکته های زیادی توجه کرد از جمله روان بودن ترجمه و وفاداری به متن اصلی.

بیشتر بخوانید

post

ترجمه ادبی با نگاهی به آثار همینگوی

ترجمه ادبی با نگاهی به آثار همینگوی

پیشگفتار ترجمه ادبی با نگاهی به آثار همینگوی

ارنست همینگوی زاده 21 ژوئیه 1899 در ایالت ایلینویز؛ پدرش به نام کلارنس پزشک و گریس مادرش استاد پیانو و آواز بود.

بیشتر بخوانید