نکات کاربردی در word

نکات کاربردی در برنامه word

با روی کار امدن نرم افزاری به نام word شیوه نوشتن از حالت سنتی خارج شد و بیشتر به صورت کامپیوتری درامد.این نرم افزار یکی از مجموعه نرم افزارهای ساخته شده توسط شرکت مایکروسافت بوده و دارای قابلیت های متنوعی است که لذت نوشتن را بیشتر کرده. در این مقاله مهمترین نکات کاربردی در برنامه word بیان میشود.کار با این نرم افزار اسان است و با دانستن ترفندهای ان سرعت در نوشتن بیشتر و رضایت بخش تر میشود.

بیشتر بخوانید

کاربرد ترجمه سایت در کسب و کار

کاربرد ترجمه سایت در کسب و کار

در سالهای اخیر باتوجه به سرعت گسترش علم و تکنولوژی نیاز افراد به ارتباط با هم بیشتر شده,به خصوص که اینترنت مرز این ارتباطات انسانی را باریک میکند وهر شخص میتواند از دورترین نقطه با شخص دیگری در ارتباط باشد.

بیشتر بخوانید