ترجمه ایجاد پل ارتباطی بین دو زبان با دو قالب متفاوت می باشد. در واقع یعنی تعبیر ،تفسیر و گزارش کردن می باشد و می توان گفت  عاملی برای انتقال فرهنگ بین اقوام مختلف بوده است. سابقه ترجمه در ایران به دوره هخامنشیان می رسد.

ترجمه

ترجمه

ترجمه ای قابل قبول می باشد که مفاهیم مناسب را در زبان مقصد به کار برده باشد.

ترجمه یا به صورت شفاهی می باشد یا به صورت کتبی که این دو ارتباط تنگا تنگی باهم دارند که کمتر دیده شده مترجمی در هر دوی آنها  مهارت داشته باشد. مترجم شفاهی بایستی از قدرت شنیداری بالایی برخوردار باشد .

در ترجمه کتبی مترجم محدودیت زمانی ندارد می تواند با تأمل بیشتر و با مراجعه به فرهنگ لغت مفهوم  دقیقی را ارائه دهد ولی برای ترجمه شفاهی این چنین نیست.

برای برگردان یک  متن  از زبانی به زبان دیگر در ابتدا مترجم باید یک بار با دقت متن را مطالعه کند تا درک کلی از متن پیدا کند که این قسمت مهمترین قسمت  می باشد و در مرحله بازخونی متن باید مشخص کند متن از کدام نوع می باشد از نوع رسمی،محاوره ای، داستانی ، توصیفی و…

اگر مترجم بر متن احاطه کامل داشته باشد و خلاقیت داشته باشد کیفیت متن بالا خواهد بود.

زیر کلمات نا آشنا خط کشیده و آنها را در فرهنگ لغت جستجو کرده و معنی مربوط به متن را پیدا کند.  و در انتها بازخوانی کند تا اشکالات آن را بر طرف نماید.چقدر خوب است  مدتی متن را کنار بگذارد و دوباره متن ترجمه شده  را مطالعه نماید در این صورت خیلی بهتر متن را تصحیح خواهد نمود.

متن نهایی باید روان،ساده،با دقت باشد. علامت نقطه گزاری باید در  متن رعایت شود.

برای آنکه متن بیش از حد اصطلاحی و سنگین  نشود باید در به کاربردن کلمات عامیانه اعتدال ورزد.در ترجمه  قرار نیست تک تک کلمات معنی شوند  متن باید به صورت مفهومی برگردان شود. در این رواش در واقه مترجم بخشی از متن را میخواند و مفهومی که در ذهنش تداعی میشود را به زبان پارسی مینویسد. 

نکات مهم و ضروری که حتما باید رعایت شود.

1-روان و سلیس بودن

2-تخصصی بودن

3-استفاده از مترجم حرفه ای

4- پشتیبانی شرکت

5- تجربه شرکت

6- دقیق بودن

7- داشتن گواهی های مربوطه

8- تحویل به موقع

9- استفاده از کارشناسان زبده

 

t_logo