ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی به دو دسته ترجمه مقاله عمومی و ترجمه مقاله تخصصی تقسیم می شود.این تقسیم به این دلیل می باشد که در ترجمه مقاله تخصصی انگلیسی کلماتی وجود دارد کهتخصصی (مربوط به رشته مورد نظر) می باشد و مترجم می بایست اشراف لازم در حوزه ی تخصصی موردنظر را داشته باشد زیرا کلماتی که در مقاله وجود دارد در مقاله تخصصی معنی دیگری دارد و همچنین کلمات اختصاری در متن تخصصی که معادل فارسی نداشته و باید به همان صورت نوشته شود تا به بدنه ترجمه آسیب نرساند. یکی از مواردی که باید در ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی باید رعایت شود این است که مترجم باید نسبت به زبان انگلیسی و زبان فارسی تسلط کافی را داشته باشد و همچنین اصطلاحات ودستور زبان هر دو زبان را به خوبی به شناسد تا جملات مناسب و درست به کار برده شود .

 

این مسئله باعث می شود تا یک ترجمه روان و سلیس و قابل فهم انجام شود. همچنین مترجم می بایست به متن اصلی پایبند بوده و مقصود نویسنده را بیان نماید و از تحریف متن اصلی جدا خودداری نماید. ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی و بالعکس یک کار کاملا تخصصی می باشد و کسی که این کار را انجام می دهد باید یک مترجم حرفه ای و با تجربه باشد. و چه بسیار عالی میشود که ترجمه مقاله ، ارزان و کم هزینه  هم باشد.

تجربه در ترجمه بسیار بسیار مهم می باشد زیرا مترجم باید بداند از چه کلماتی و در کجا استفاده کند تا ترجمه ای قابل قبول انجام شود.علت اینکه نرم افزارها هنوز نتوانستند کار ترجمه را انجام دهد به خاطر همین مسائل که نمی تواند منظور ومقصود نویسنده را متوجه شود وهمچنین کدامیک از معانی یک کلمه در متن مورد نظر کاربرد دارد وهمچنین نمی تواند دستور زبان را به درستی انجام داده و متن قابل فهم و روان ارائه دهد. به این نکته پی می بریم که کار ترجمه هنوزم کاری است که توسط نرم افزارها قابل اجرا نمی باشد. 

ترجمه ارزان حق مشتری میباشد.

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی