ترجمه فیلم چیست

ترجمه فیلم

ترجمه فیلم

 

ترجمه فیلم با ترجمه متون کاملا متفاوت است.به گفته کارشناسان شخص مترجم باید اشراف کامل به هردو زبان و همچنین فرهنگ هردو کشور داشته باشد .لازم به ذکر است که ترجمه برای دوبله با ترجمه برای زیرنویس هم متفاوت است. در ترجمه به صورت زیرنویس باید خلاصه نویسی کرد و در ترجمه برای دوبله باید از کلماتی استفاده کرد که با حرکت لب ها هماهنگ باشد. یکی دیگر از نکات این است که مترجم فیلم باید خود علاقه مند به سینما و فیلم باشد تا بتواند ترجمه بهتری را انجام دهد .یکی دیگر از ویژگی هایی که مترجم فیلم باید داشته باشد این است که با انتخاب کلمات مناسب بتواند حس و لحن را انتقال دهد.

ترجمه سریال

ترجمه سریال

شرکت پارس68 با بکارگیری مترجمین متخصص و متعهد توانسته که فیلم های مهم و گوناگونی را ترجمه کند.

یکی از افتخارات شرکت ترجمه سریالهای طولانی مانند 24 و family و peaceful life  و … میباشد.