ویژگیهای یک ترجمه خوب

ترجمه خوب تعاریف مختلفی   داشته باشد و افراد مختلف نظرهای متفاوتی داشته باشند. که تمامی آنها نیز کاملا درست و صحیح  میباشد.

ترجمه خوب

ترجمه خوب

ترجمه مطلوب ترجمه ای می باشد که  مشخصات متن اصلی حفظ شود  به گونه ای که پیام متن به درستی منتقل شود و در معنا تغییری ایجاد نشود .البته  برای اینکه ترجمه خوب داشته باشیم باید اصول ترجمه رعایت شودکه بستگی به تخصص و دقت مترجم بستگی دارد.شرط اصلی برای اینکه ترجمه خوب داشته باشیم این است که مترجم باید به متن اصلی وفادار باشد  و اگر هم میخواهد توضیحات اضافه ای را ارائه بدهد در پاورقی درج کند. یک مترجم خوب مترجمی است که آگاهی کامل به متن داشته باشدیعنی در ابتدا درک کاملی از متن داشته باشد و دقیقا بداند نویسنده در مورد چه موضوعی صحبت میکند بعد به ترجمه متن بپردازد.

بنابراین در ترجمه خوب مترجم باتوجه به معلومات اکتسابی خود وباکمک گرفتن ازکتاب های فرهنگ مفهوم درست متن را برساند

 از آنجایی که نویسندگان مثل هم نیستند واز نظر روحی و فکری و اخلاقی سبک نگارش  زبانشان با هم فرق میکند و قطعا این ویژگی درنوشته های آنان بازتاب میکند بنابراین باید لحن نویسنده حفظ شود.

یک نویسنده   ادبی و کتابی و دیگری عامیانه می نویسد،  یکی نثرش زیبا و شاعرانه است و دیگری خشک و روزنامه ای است. مترجم باید دقت کند را زبان متناسب با نوشته ی اصلی را به کار ببرد.

واژه ها در زبان های خارجی نیز همچون زبان فارسی معنی های گوناگونی دارند ، مترجم باید واژه های درست و دقیق و خوش آهنگی به جای واژه های متن اصلی انتخاب کند.

ترجمه

ترجمه

درست بودن هر نوشته بستگی به آن دارد که در آن اصول و قاعده های دستور زبان رعایت شده باشد، وگر نه، آن نوشته غلط و از دید ادبی بدون ارزش خواهد بود بنابراین در ترجمه خوب مترجم دستور زبان را رعایت کرده است.

طول کلام یا برعکس، ایجاز نویسنده ی اصلی رعایت شود.

 لازم است اصول نقطه گذاری و به کارگیری نشانه های نگارشی را  مترجم در متن خود آن ها را رعایت کند تا جمله های پرسشی از جمله های تعجبی و تحسینی تمیز داده شود و معلوم شود که جمله در کجا به پایان رسیده.

از مجموعه ی اصول و قاعده ها ، چنین نتیجه می گیریم که به طور کلی کار ترجمه خوب دارای دو بخش بنیادی است:

۱- یافتن مفهوم و پیام بیان شده در متن مورد ترجمه.

۲- یافتن لحن و سبک نویسنده و بازتاب دادن آن در متن ترجمه